ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 20

shay vaknin

shay vaknin

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

שורשים היסטוריים –

מיומנות אישית – מחויבותו של ארגון ללמידה ויכולתו ללמוד אינם יכולים להיות גדולים יותר מהמחויבות לאנשיו.

מודלים מנטלים – הנחות , הכללות או תמונות או דימויים מוטעמים היטב המשפיעים על הצורה שבה אנו מבינים את העולם.

יצירת חזון משותף – קיים הבדל בין חזון משותף לחברי הארגון לבין החזון של המנהל.

למידה של קבוצה – תלוי ביכולתם של חברי הקבוצה להניח בצד את ההנחות שלהם ולפתוח בחשיבה משותפת.

חשיבה מערכתית – עיקרון חשוב, חשיבה המתמקדת ביחסי גומלין שבין מרכיביה של מערכת מורכבת ובינם לבין גורמים בסביבה המשימתית.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X