ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 21

sason100

sason100

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

זיהוי רכיבי מערכת מידע

מערכת היא קבוצת רכיבים הקשורים ביניהם ופועלים יחדיו

להשגת מטרה משותפת

מרכיבי המערכת : קלט , פלט , עיבוד , משוב ,בקרה ,

חומר הגלם של המערכת

נתונים

חומר גלם ללא עיבוד

מידע

נתונים שעובדו ובעלי משמעות למשתמש.

ידע

פעולות שמתבצעות על סמך מידע

מערכת המידע מערכת הבנויה מאוסף של רכיבים:

חומרה תוכנה , נתונים, אנשה  ונהלים.

3 קבוצות סיכונים המסכנות את השימוש במערכות מידע:

  1. בעיות הנוגעות למערכת עצמה.
  2. בעיות הנוגעות לפעולות מכוונות של אנשים.
  3. אסונות טבע.

7 האתגרים עליהם צריכים מנהלי מערכות מידע  לתת את הדעת:

  1. שיפור התהליכים העסקיים בארגון.
  2. הפקת תועלת מחידושי הטכנולוגיה.
  3. הפקת תועלת מרבית ממידע.
  4. הרחבת מיומנויות העובדים.
  5. הפקת המרב מהתשתיות ומסביבתן.
  6. זיהוי סיכונים.
  7. שיטות לבניית מערכות מידע.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X