ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 21

Keren1984

Keren1984

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

סיכום שיעור 21 06.04.21
השפעות על הלמידה בסביבה הארגונית
סביבה של אי ודאות ושינוי- הסביבה העסקית היום היא סביבה לא יציבה ומלאה בשינויים המכריחה את הארגונים באופן מהיר ודינמי ומשפיעה על הצורך בהפצת הידע והלמידה בצורה משמעותית.
הדינמיות נובעת מהשפעות הגלובליזציה.
השפעה ממשברים כלכליים וחברתיים.
השפעה ממעורבות גוברת של רגולציה במגוון תחומים.
השפעה של “יותר ביצועים בפחות משאבים”.
שינויים בציפיות ובגורמי ההנעה של העובדים.
התפתחות והתכנסות טכנולוגית.
מגמות ושינויים בעולם הלמידה
למידה חברתית– למידה בעיקר דרך הרשתות החברתיות דרך שיתוף ושימוש ב”חכמת ההמונים”.
למידה מתוקשבת-
למידה ניידת- למידה בעזרת מכשירים טכנולוגים ניידים לדוגמה: מחשבים וטלפונים ניידים.

נבחר במערכת שבה תכונות אחסון, שליפה, הפצה, משוב וניהול ע”מ להפיק ולהשתמש במידע.
הצורך הארגוני בשילוב מערכות מידע
הארגון המודרני מתמודד עם מורכבות כמו קצב מהיר של השתנות הטכנולוגיה, התפשטות השווקים, מגמת עלייה ברמת החיים, שינויים מהירים במגוון המוצרים ועוד.
הצורך במערכות מידע
בארגון מגוון מערכות מידע המבוססות על סוגים שונים של חומרה, תוכנה ומערכות הפעלה שיתרונם העיקרי הוא התאמת התכנה לצרכים. החיסרון-המידע אינו מרוכז והיעילות והאפקטיביות תינזק וכך גם התחרותיות.
גורמים מעכבי שילוב מערכות מידע
מורכבות גבוהה של הפיתרון.
מחסור בכלי פיתוח תכנה.
תהליכים בארגון שאינם מאפשרים שילוב.
עלויות גבוהות.
מערכות ERP
מערכת-על המנהלת ומאגדת את כל המשאבים הארגוניים ומבוססת על מאגר נתונים מרכזי.
היתרונות של המערכת הזו: חיסול איי מידע, מניעת ריבוי ממשקים, דיבור בשפה אחידה, התמודדות עם כפילות מידע והזנות מרובות, שמירה על עדכניות המידע.
חסרון: ההתאמות למערכת הן חיצוניות ולא תמיד מתקבלת תמיכה עבורן של החברות המתפתחות.
זיהוי רכיבי מערכת מידע
מערכת היא קבוצת רכיבים הקשורים ביניהם ופועלים יחדיו להשגת מטרה משותפת
קלט, פלט, עיבוד, משוב, בקרה
חומר הגלם של המערכת: נתונים, חומר גלם ללא עיבוד, מידע, נתונים שעובדו ובעלי משמעות למשתמש, ידע, פעולות שמתבצעות על סמך מידע.
מערכת מידע מורכבת מאוסף של רכיבים:
חומרה, תוכנה, נתונים, אנשה ונהלים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X