ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 21

shay vaknin

shay vaknin

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

השפעות על הלמידה בסביבה ארגונית – סביבה של אי ודאות ושינוי, השפעת הגלובליזציה, מעורבות גוברת של רגולציה, יותר ביצועים בפחות משאבים, שינויים בציפיות ובגורמי ההנעה של העובדים.

מגמות ושינויים בעולם הלמידה

זמינות של מקורות ידע וחלופות שונות לתמיכה

למידה חברתית  – דרך הרשתות החברתיות, עם חוויית משתמש, עם מענה מהיר ואפקטיבי

למידה מתוקשבת

למידה ניידת

היבטים טכנולוגיים

באיזה מוצר נבחר – אחסון, שליפה, הפצה, משוב, ניהול,

מערכות מידע – הארגון המודרני מתמודד עם מורכבויות שגדלות

יתרון – התאמת התכנים לצרכים

חסרון – המידע אינו מרוכז

גורמים מעכבי שילוב מערכות מידע – מורכבות, מחסור בכלי פיתוח, זמן, עלויות.

ERP – מערכת על המנהלת את כל המשאבים הארגוניים

יתרונות – אינטגרטיבית, מונע ריבוי ממשקים, עדכניות המידע, אחידות בממשק, ניצול נכון

חסרונות – תהליך ארוך, יקר, הארגון מתאים את עצמו למערכת ולא להיפך, התאמה חיצונית ואין תמיכה של החברה המפתחת.

זיהוי רכיבי מערכת מידע

קבוצת רכיבים הקשורים בניהם ופועלים יחדיו להשגת מטרה משותפת.

מרכיבי המערכת – קלט, פלט, עיבוד, משוב, בקרה

חומר גלם של המערכת – נתונים, חומר גלם ללא עיבוד, מידע, נתונים שעובדו, ידע,

מערכת מידע – חומרה, תוכנה, נתונים, האנשה, נהלים

מצבים של מידע – תווים, טקסט, תמונה, קול, וידאו

סיכונים בשימוש – בעיות במערכת עצמה, פעולות מכוונות של אנשים, אסונות טבע

אתגרים לתת את הדעת – שיפור תהליכים עסקיים בארגון, הפקת תועלת מחידושי הטכנולוגיה, הפקת תועלת המירבית ממידע, הרחבת מיומנויות העובדים, הפקת מירב מהתשתיות וסביבתן, זיהוי סיכונים, שיטות לבניית מערכות מידע.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X