ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 21

avnerdavidov

avnerdavidov

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

ניהול ידע בארגונים

שעור מס׳ 21

אבנר דוידוב

ת.ז 306638347

השפעות על הלמידה בסביבה הארגונית

סביבה של אי ודאותהסביבה העסקית היא כיום סביבה לא יציבה ורבת שינויים

הדינמיות הנובעת מהשפעות הגלובליזציה

משברים כלכליים וחברתיים

מעורבות גוברת של רגולציה במגוון תחומים כל אלו מוכיחים ארגונים לפעול באופן מהיר ודינמי הרבה יותר מבעבר.

יותר ביצועים בפחות משאבים הלחצים השונים והתחרות הגוברת מביאים לדרישה מתמדת לצמצם במשאבים אל בו בזמן לספקיותר תפוקות תוך זמן קצר יותר.

ויחד עם זאת להצדיק עוד יותר תרומתם המתמדת לביצועים אישים וארגוניים.

שינוי בציפיות ובגורמי ההנעה של העובדים

התחרות גוברת גם על גיוס ושימור של כוח עבודה מיומן ואיכותי.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X