ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 21

Eliezer v

Eliezer v

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 21

סיכום השיעור

בס”ד

6.4.2021

אל: מכללת ליאן

מאת: אליעזר וחנונו ת.ז. 025577123

קורס: ניהול ידע בארגונים 127007

השפעות על הלמידה בסביבה ארגונית:

– כיום הסביבה העסקית לא יציבה ויש בה שינוים וחוסר ודאות.

– השפעות גלובליות.

– משברים כלכליים וחברתים.

– התערבות של הרגולציה.

כל אלה גורמים ומכריחים את הארגונים לפעול באופן מהיר ודינאמי הרבה יותר מהעבר.

השלכות של התהליך הזה מצריך הפצת ידע ולמידה במהירות באופן משמעותי.

יותר ביצועים בפחות משאבים– דרישה מתמדת לצמצום משאבים: פחות עובדים, פחות ציוד, פחות זמן.

אך במקביל כן להגביר תפוקה, צוותי הלמידה נדרשים לספק פתרונות מהירים וזולים ויחד עם זאת להראות את הרלוונטיות שלהם במערכת.

*שינוים בציפיות ובגורמי הנעה של עובדים – תחרות גוברת על גיוס איכותי ומקצועי, עובדים לזמן קצר, הציפיות של העובדים מתן משקל רב יותר להיבטים של התפתחות מקצועית, קידמה טכנולוגית, אוטונומיה רבה יותר.

מגמות ושינוים בעולם הלמידה – הזמן מתקצר, מהירות יותר גבוהה, שינוים תכופים

 

דרכים ללמידה: רשות חE1רתיות.- חכמת ההמונים, פלטפורמות למידה מהירות, חיצוניות ופנים ארגוניות, למידה מתוקשבת – כניסה מהירה, זיהוי מהיר למידה אינטראקטיבית, מענה על שאלות, קבלת ציון וכך נגמר הלימוד וחזרה לעבודה, בשונה מהעבר שהצריך קורסים של כמה ימים או שעות, הפסקת עבודה ארוכה הספקת מזון וכו’. למידה נ=E9ידת בכל עת זמינה בשונה מכיתות מתוקשבות, עמדת מחשב וכו’.

יתרונות – להשפיע על ביצועים אישיים ועסקיים דרך כלים לתמיכה בביצועים למרות הקיצוצים  והצמצומים הנדרשים, משאבים נוספים, הזדמנויות למידה מרובות וזמינות, יכולת להוביל שינוי תפסיה.

חסרונות- הקושי ללמד את הגישה ללמידה החדשה, בעיות בפיקוח ואין בו טעיות קרטיות, איכות המידע, הולכים לאיבוד בהצפת המידע, אבטחת מידע.

היבטים טכנולוגיים לניהול הידע הארגוני: מוצרי מדף, סביבה המאפשרת בניה של רכיבי ניהול ידע, פתוח פנימי בארגון ויכולות פנים ארגוניות.

הפצה בארגון או מחוצה לו:פקס, מיילים, סמס,

להיות נפוצה יותר. למידה פנימית באינטרנט – הופכת – IVR

משוב – איסוף ידע חדש מהשטח עקב תובנות קימות כגון:פורומים, 1:1 .

ניהול – מאפשרים למנהל הידע לנתח את השימוש בידע, בעזרת דוחות מפורטים ניהול הרשאות ועוד.

 

מערכת מידע יעדים ומטרות – הצורך הארגוני בשילוב מערכות מידע – הארגון המודרני מתמודד עם מורכבות ושונות הולכים וגדלים בקצב מהיר, התפשטות השווקים, מגמת עליה ברמת החיים, שינוים מהירים במגוון המוצרים, תלות בין מערכות פוליטיות וכלכליות, תלות גוברת והדדית של הסקטור הפרטי והציבורי.

הצורך במערכות מידע – מגוון מערכות מידע המבוססת על סוגים שונים של חומרה, תוכנות ומערכות הפעלה.

היתרון – התאמת התוכנה לצרכים.

חסרון – המידע העסקי והתפעולי לא מרוכז היעילות האפקטיביות ואיכות המוצרים יורדת.

הבעייתיות – הקושי ביצירת תמונה מלאה וקושי בקבלת החלטות.

גורמים מעכבי שילוב מערכות מידע – מורכבות גבוהה של הפיתרון, מחסור בכלי פיתוח תוכנה, אנשים מקצועיים, ידע חסר, התנהלות בתוך הארגון שלא מאפשרת שילוב, משך הזמן הנדרש לפיתרון, אילוצים.

  מערכת   ERP

על המנהלת את כל המשאבים הארגונים, מבוססת על מאגר נתונים מרכזי ומאוחד, למערכת מודולים שונים: שיווק, יצור,

יתרונות – מערכת מידע אינטגרטיבית חיסול איי מידע, שפה אחת לכולם בכל התהליכים, הזנה למערכת רק פעם אחת, התמודדות עם כפילות מידע והזנות מרובות. מידע מעודכן.

חסרונות – תוכנת מדף – פער לצרכי הארגון, התאמות חיצוניות הגורמות לחברות מפתחות לא לתמוך, הצורך לצמצם למינימום את ההתאמות והשינויים במערכת מחייב התמודדות עם דרישות המשתמשים.

זיהוי רכיבי מערכת מידע – מערכת היא קבוצת רכיבים: גישת המערכות, הקשרים ביניהם ופועלים יחדיו להשגת מטרה משותפת.

מערכת המידע צריכה להיות אחת ואחודה.

קלט – פלט- עיבוד- משוב- בקרה.

חומר גלם: נתונים אמיתיים- עובדות, חומר גלם ללא עיבוד, מידע, נתונים שעברו עיבוד ובעלי משמעות למשתמש, ידע – תרגום מידע לפעולה, פעולות על סמך המידע.

מערכת מידע בנויה: חומרה, תוכנה, נתונים, אנשה – מובן ושמיש ע”י בני אנוש, פרוטוקולים – נהלים.\

מצבים של מידע: תווים טקסט, תמונה, קול וידיאו.

3 קבוצות סיכון: בעיות הנוגעות למערכת עצמה, באגים, הפסקות חשמל, בעיות הנוגעות לפעולות מכוונות של אנשים, אם מחוסר מידע, עצלנות. אסונות טבע.

7 האתגרים עליהם צריכים מנהלי מערכות הידע לתת את הדעת: שיפור תהליכים העסקים בארגון, הפקת תועלת מחידושי הטכנולוגיה, הפקת תועלת מרבית ממידע, הרחבת מיומנות העובדים, הפקת המרב מהתשתיות וסביבתן, זיהוי סיכונים, שיטות לבניית מערכות מידע.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X