ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 22

Eliezer v

Eliezer v

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

בס”ד

 

8.4 .2021

 

ניהול הידע בארגון

אל: מכללת ליאן

מאת: אליעזר וחנונו – תז 025577123

לימדה ארגונית – על מנת לעמוד באתגרי הארגון הנוכחים והעתידים.

למידה של ממש יורדת לשורש המשמעות של היותנו בני אנוש, באמצעות הלמידה מעצבים את עצמנו מחדש, מסוגלים לעשות דברים חדשים שלא עשינו בעבר

הבעיה במושג  למידה ארגונית שהוא כוללני מידי, למידה ארגונית יכולה להיות סדנא אסטרטגית, למידת שיווק וכו’.

למידה ארגונית היא לא תמיד למידה של כל הארגון, יש סקטורים בארגונים שלא לומדים ואף לא מוכנים ללמוד.

הארגון הוא קהילת למידה מעצם קיומו.

פיתוח ידע – מתרחשת באופן תדיר מודע ולא מודע בשל התמודדות הארגונים עם אתגרים מסוג חדש וכך נוצר ידע חדש המאפשר להתגבר על ה אתגר.”

מתייחס בעיקרו לשאלות הסתגלות ולא לשאלות טכניות, והוא מתייחס לידע שרלוונטי להקשר קונקרטי. והוא מתייחס לכל רבדי הידע בארגון ולא רק לרבדים הגלויים והכתובים.

הידע בארגון מאפשר להתמודד עם האתגרים שבחזית. בד,כ הארגונים יחפשו מענה לאתגר חדש בארגז הכלים הקמיוחד כאשר מרכיב האי ודאות גדל,יים בו, אך לא תמיד זה מתאים ואז נאלצים לבצע התאמות, במציאות זו חשיבות הלמידה ופיתוח הכלים בארגון גוברת ואף מוצבת בחזית העשיה הארגונית.

תנאים לפיתוח ידע:

מרחב שיח פתוח

מוכנות לחוות את המתרחש

מוכנות לשהות בעמימות – בשל היעדר הידע ומתוך מטרה ללמוד.

מרחב אינטלקטואלי עשיר

מרחב התנסות בטוח

 

 

 

בס”ד

 

8.4 .2021

 

ניהול הידע בארגון

אל: מכללת ליאן

מאת: אליעזר וחנונו – תז 025577123

לימדה ארגונית – על מנת לעמוד באתגרי הארגון הנוכחים והעתידים.

למידה של ממש יורדת לשורש המשמעות של היותנו בני אנוש, באמצעות הלמידה מעצבים את עצמנו מחדש, מסוגלים לעשות דברים חדשים שלא עשינו בעבר

הבעיה במושג  למידה ארגונית שהוא כוללני מידי, למידה ארגונית יכולה להיות סדנא אסטרטגית, למידת שיווק וכו’.

למידה ארגונית היא לא תמיד למידה של כל הארגון, יש סקטורים בארגונים שלא לומדים ואף לא מוכנים ללמוד.

הארגון הוא קהילת למידה מעצם קיומו.

פיתוח ידע – מתרחשת באופן תדיר מודע ולא מודע בשל התמודדות הארגונים עם אתגרים מסוג חדש וכך נוצר ידע חדש המאפשר להתגבר על ה אתגר.”

מתייחס בעיקרו לשאלות הסתגלות ולא לשאלות טכניות, והוא מתייחס לידע שרלוונטי להקשר קונקרטי. והוא מתייחס לכל רבדי הידע בארגון ולא רק לרבדים הגלויים והכתובים.

הידע בארגון מאפשר להתמודד עם האתגרים שבחזית. בד,כ הארגונים יחפשו מענה לאתגר חדש בארגז הכלים הקמיוחד כאשר מרכיב האי ודאות גדל,יים בו, אך לא תמיד זה מתאים ואז נאלצים לבצע התאמות, במציאות זו חשיבות הלמידה ופיתוח הכלים בארגון גוברת ואף מוצבת בחזית העשיה הארגונית.

תנאים לפיתוח ידע:

מרחב שיח פתוח

מוכנות לחוות את המתרחש

מוכנות לשהות בעמימות – בשל היעדר הידע ומ=תוך מטרה ללמוד.

מרחב אינטלקטואלי עשיר

מרחב התנסות בטוח

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X