ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 24

shay vaknin

shay vaknin

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

קבלת החלטות – מוטל על כתפי המנהל, וחשוב מאוד בעבודתם,

ההחלטות של המנהל משפיע גם על העבודה וגם על חיי העובדים

גישה בקבלת החלטות – הגישה הכלכלית הרציונלית – האדם הוא יצור כלכלי, ומקבל החלטות משיקולים כלכליים.

הגישה הקבוצתית – נקבע ע”י קבוצה, יש פוטנציאל שלילי של חשיבה קבוצתית.

הסיבות לחשיבה קבוצתית שלילית – חוסר רצון להיכנס לעימותים, מנהיג דומיננטי המכתיב דעותיו, מנסים להיות מגובשים ולהתאים את עצמם.

דרכים לקבלת החלטות בקבוצה: על פי רוב, החלטות פה אחד, נציג מוסמך.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X