ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 24

sason100

sason100

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 24

סיכום השיעור

גישה בקבלת החלטות

1.הגישה הכלכלית רציונלית-(מילטון פרידמן) – האדם הוא יוצר כלכלי וההחלטות שלו נועות משיקולים כלכלים רציונלים של רווח והפסד שיקולי העלות מול תועלת המובילים לבחירה החלופה הממוקסמת את הרווח. ללא מעורבות רגשית ולכין אין התייחסות לגורם האנודי חברתי

  1. הגישה הקבוצתית – החלטות נקבעות ע”י קבוצה\וועדה ולא אדם בודד שכן מדובר בנושאים מורכבים ה מחייבים היוועצות קבוצה יכולה לקבל החלטה טובה יור בשל הסינרגריה הנוצרת ממפגש הדעות ומאיזון בשל חשיבה ביקורתית אבל קיים פןטנציאל שלילי של חשיבה קבוצתית קולקטיבית המובלה להחלטות שגיות

* קבוצה שמנסה להיות מגובשת והרמונית עלולה לגרום לחברים להתאים עצמם לקונצנזוס הכללי

* חוסר רצון להיכנס לעימותים

* מנהיג דומיננטי המכתחב דעותיו.

דרכים לקבלת החלטות בקבוצה

על פי הרוב ואז כולם מחויבים ממשלה

בקונצנזוס פה

נציג מוסמך קבוצה גדולה בוחרת נציג המוסך לייצג אותה בדיונים.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X