ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 25

kassatal1211

kassatal1211

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 25

סיכום השיעור

גישות בקבלת החלטות:

הגישה הכלכלית רציונלית – (מילטון פרידמן) – האדם הוא יצור כלכלי וההחלטות שלו נובעות משיקולים כלכליים רציונליים של רווח והפסד. שיקולי עלות מול תועלת המובילים לבחירה החלופה הממקסמת את הרווח. החלטה ללא מעורבות רגשית (ולכן אין התייחסות לגורם האנושי/ חברתי).

הגישה הקבוצתית – (Janis) – החלטות נקבעות ע”י קבוצה של אנשים / וועדה ולא אדם בודד, שכן מדובר בנושאים מורכבים המחייבים היוועצות. קבוצה יכולה לקבל החלטה טובה יותר בשל הסינרגיה הנוצרת ממפגש הדעות ומאיזון בשל חשיבה ביקורתית (סיעור מוחין).

אבל, קיים פוטנציאל שלילי של חשיבה קבוצתית = קולקטיבית המובילה להחלטות שגויות. הסיבות לחשיבה קבוצתית (שלילית):

א. קבוצה שמנסה להיות מגובשת והרמונית עלולה לגרום לחברים להתאים עצמם לקונצנזוס הכללי.
ב. חוסר רצון להיכנס לעימותים
ג. מנהיג דומיננטי המכתיב דעותיו

דרכים לקבלת החלטות בקבוצה:
על פי הרוב (ואז כולם מחויבים)(ממשלה).
בקונצנזוס – פה אחד (מושבעים).
נציג מוסמך – קבוצה גדולה בוחרת נציג המוסמך לייצג אותה בדיונים (יו”ר ועד הסטודנטים מייצג במועצת הסטודנטים הארצית).

3. גישת השבעת הרצון – (Saimon) – אנשים וארגונים אינם מסוגלים לקבל החלטות רציונליות, בשל יכולת קוגניטיבית מוגבלת, הקושי לעבד מידע ולהעריך הסתברויות שונות לאירועים וכן נטייה לשפוט מידע חדש על סמך ניסיון קודם. לכן מקבל ההחלטה מסתפק בתוצאה שהיא משביעת רצון (של הבוסים ושל הלקוחות).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X