ניהול ידע בארגונים

סיכום שיעור 10

נוי פרץ

נוי פרץ

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע בארגונים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

ניהול ידע – סיכום מפגש 10
התקן לניהול ידע, היכרות עם דרישות התקן, בחינת רמת המוכנות של הארגון לעמידה בסטנדרטים הנדרשים ובניית תכנית ארגונית לעמידה בתקן

מדדי ביצוע הרמה התהליכים
מדדים אלו מתמקדים באיכות ובכמות של הפעולות השונות שמבצע הארגון כדי לקדם את השינוי הארגוני או את התכנית ועל הארגון לשאול אם הפעולות השונות מתקיימות כפי שתוכנן ומשיגות את יעדיהם לטווח מידי וקצר.
בהנחה שהתשתית של הארגון יציבה ונראה שהארגון מוכן לצאת לדרך כדי להטמיע את השינוי שהוא יזם ובשלב זה על הארגון לשאול מה הן הפעולות שעושה הארגון כדי לקדם את מטרותיו באמצעות השינוי.
ובאיזו מידה הפעולות שנעשו נעשו באופן מיטבי ואיכותי כך שהשינוי אכן יקדם את מטרות הארגון.
כמו כן באיזו מידה התכנית פועלת בצורה עקבית, רציפה (סיסטמטית).
האם הלקוחות של תכנית השינוי מרוצים מאופן הפעילות ואם התכנית/השינוי יוצרים חוויה טובה אצל הלקוחות השונים.
לדוגמא : ארגון x שואף ליצור שינוי חברתי מסויים בפריפריה החברתית באמצעות הכשרת מנהיגים מקומיים, לשם כך הוא מבצע מגוון הכשרות יחודיות לאותם סוכני שינוי שמטרת הפעולה היא לחזק את המודעות החברתית בקרב התושבים בפריפריה
העמקת הידע ו מחוייבות למשימה בקרב סוכני השינוי בשלב זה נשאל אלו פעולות? כמה פעולות? מקדם הארגון כדי להשיג מטרה זו, האם ההכשרה מספקת? האם הכלים שניתנו לסכני השינוי מתאימים לסביבה? האם הפעולות שנעשו נעשו בצורה איכותית? מקצועית? האם הן משיגות את היעד של חיזוק המודעות ומחויבות המשימה
כדי לבחון את השאלות שהעלינו באופן עקבי ומסודר על הארגון לבחון את הנושאים הבאים:
מי הם מקורות המידע המרכזיים שחשוב שישיבו על שאלות אלה? מהם סוגי המידע שנרצה לאסוף?מה כלי המחקר?
בהנחה שאכן התכנית עומדת במימדי הביצוע שלה תישאל השאלה האם בכך משיגה את מטרתה לחולל את השינוי החברתי וכדי לבדוק זאת יש להתמקד במדדי התוצאה המוצגים להלן.

כאשר באים לבחון את מדדי התוצאה ניתן להבחין בין מדדי תוצאה לטווחי זמן שונים.
במילים אחרות כאשר מתבצע השינוי יש לבחון אותו בשלושה טווחים, בטווח המיידי, בטווח הקצר ובטווח הארוך.
ולכן חשוב לבחון מה סביר יותר להשיג לאורך הדרך בהתייחס למורכבות המשימה והמטרה ולבדוק את התוצאה במהלך הזמן, בבואנו לבדוק ולבחון את מדדי התוצאה יש גם להתייחס לתוצאות המושגות במהלך תקופת הניסוי, נכון הוא שהכל תלוי באופי הארגון ולכן ישנם ארגונים שיתמקדו מראש במטרות הביניים למשל להבדיל מארגונים חברתיים כמו ארגונים עסקיים שאחד המטרות העיסקאות הסופיות היא להגדיל את הטווחים, כן ארגון עסקי שיוצא לתהליך שינוי אשר מטרתו הגדלת
הריווחיות לא יוכל להסתפק בהערכה של מדדי ביצוע בלבד כי מטרתו הסופית היא הגדלת הרווחים, בבואנו לדבר על האימפקט, הכוונה בדרכ על השפעה בהיקף רחב ועמוק שהוא בר קיימא למשל: אם נדבר על אימפקט במדדי כמות נדבר על השפעה בקרב אוכלוסייה רחבה מאוד ומגוונת.
קיים קושי מובנה למדוד את האימפקט של התכנית שנובע בשל הפרשי זמן בין ביצוע התכנית לבין השלב שבו ניתן לראות את השינוי רחב ההיקף.
שומה על הארגון לתת דעתו בכל אחד משלבי בדיקת המדדים, את התוצאות הצפויות ובעיקר בארגונים עסקיים לבדוק שאכן השינוי מביא את התוצאות הנקובות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X