ניהול ידע ואירגונים

סיכום שיעור 9

doron4896

doron4896

פרטי הסיכום

קורס: ניהול ידע ואירגונים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

שיעור מספר 9 – כלים מתודולוגיים וטכנולוגיים לתמיכה בידע ובלמידה ארגונית
הידע הוא משהו אמורפי שיש לשמר אותו כדי לאפשר לארגון המשך חיות המשך התפתחות. ישנו מגוון רחב של פתרונות לניהול הידע המסייעים לכל אחד בדרכו שלו לנהל את הידע הארגוני וכל פתרון הוא שילוב של כלי תהליכי עבודה תומכים, ארגון ועיבוד תכנים והיבט תרבותי ארגוני. הפתרונות המוכרים לנו לניהול ידע כוללים:
פתרונות טכנולוגיים
1. פורטל – כלומר אתר ידע או אינטרנט שיש בהם אוסף של תכנים מסוגים שונים וכולם מאורגנים יחד למטרה מוגדרת והיא העברת מידע לקבוצת העבודה ,לסביבת העבודה ולארגונים הנמצאים עם הארגון באינטראקציה.
2. ניהול תוכן או ארגון תכנים – מדובר במתודולוגיה להנגשה היררכית ורשתית של המידע דרך ניווט באתר אינטרנט.
3. הקהילה – מדובר בקהילה הנמצאת בקשר עם הארגון ויש לשלב את אתר הידע ומפגשים (המרכיב האנושי) המאפשרים גם שיתוף של תכני הידע וגם קשר עם העובדים של הארגון שהם בעלי הידע.
4. מנועי חיפוש – מדובר בפתרונות לשיפור הנגשת מסמכים ופרטי ידע ארגוניים.
5. מנהלת ידע – מדובר בפתרון להנגשת פריטי הידע, מדובר בדגש של הארגון המאפשר העברת מידע בזמן אמת.
6. שימוש במדיה חברתית – שימוש ברשתות חברתיות מקוונות ובלוגים ארגוניים ועוד, אלה הם כלים שמשמשים לשיתוף קבוצות אחרות או עובדים אחרים בארגון בתהליכים שונים למשל: פיתוח של תוכנה, בלוג משמש את המתכנתים כדי לתעד בעיות בהן הם נתקלו כדי להתגבר בעתיד עם בעיות דומות.
7. ניהול מסמכים – זהו פתרון לארגון עצמו שיתוף, שימור והנגשת המידע המתועד בקבצים.
פתרונות ארגוניים
פתרונות ארגוניים הם למעשה סוג של מתודולוגיה של העברת הידע מדור לדור, מדור השורשים אל דור הנקלטים ישנם מספר פתרונות:
1. שימור הידע של העובדים הפורשים – מדובר בתורה להתמודדות עם הקטנת הנזק באובדן הידע של עובדים ותיקים לקראת עזיבתם או פרישתם מהעבודה.
2. הפקת לקחים – מדובר בתורה ליצירת ידע חדש על בסיס ניסיון העבר וזאת באמצעות תחקור. כולל גם ניהול לקחים, ניהול מחזור החיות השלם של הלקח ובעיקר דרך ניהולו כמאגר לקידום השימוש בו.
3. ניהות תובנות – מדובר בתורה העוסקת בזיקוק לקחים, שיתופם ושילובם מחדש בסביבת העבודה הארגונית.
4. למידה מהצלחות – מדובר בתורה ליצירת ידע חדש על בסיס למידה וניתוח הצלחות, לאתר ולזהות את ההצלחות להבין ולמצות את הגורמים והסיבות שהביאו להצלחה והפיכתם של אלה לעקרונות פעולה פרקטיים, מכווני הצלחה וליישם עקרונות אלה בנושאים אחרים בהם הארגון רוצה להגיע להצלחה.
5. פיתוח תורה מקצועית – מדובר בתורה לפיתוח המקצועיות הארגונית בתחומי הליבה ע”י צירוף של הידע הקיים תוך חשיבה מחודשת.
6. חדשנות – מדובר בכלים מתודולוגים כדי לפתח את הידע בארגון בדרך כלל ע”י חשיבה לאו דווקא עקבית.
7. ניהול נהלים- מדובר בתורה להבניה פנימית של החומר של המסמכים כדי לשפר את דרך קריאתם והבנתם.
8. חוכמת ההמונים בארגונים – המשפט המקראי ‘חוכמה ברוב יועץ’ הכוונה היא שהידע אינו נמצא אצל פרט אחד אלא הוא נמצא אצל רבים וקוגל קבלת ההחלטה רצוי להתייעץ עם אחרים כדי לגבש תורה מושכלת ומוסכמת וליישם בתוך הארגון.
חשיבות נכסי הידע
חשיבות זו נובעת מהאסטרטגיה העסקית כלומר איזה יעדים ואלו מטרות הציב הארגון המטרה עליונה/יעד אסטרטגי לדוגמה: כאשר לארגון יש אסטרטגיה שלמכור את מוצריו במחיר נמוך לצורך זה צריך להכשיר עובדים שמצד אחד ישפרו את איכות המוצר ומהצד השני לייעל את התהליכים. כלומר שניתן יהיה לייצר את המוצר במחיר הנמוך ביותר ככל שניתן וכאשר יש אסטרטגיה של חדשנות צריך להכשיר עובדים בחשיבה יצירתית ועבודת צוות. ישנם שני יעדים מרכזיים בארגון – יעדים פנים ארגוניים ויעדים חוץ ארגוניים.
מהם יעדים פנים ארגוניים
1. תמיכה באסטרטגיה של הארגון
2. תמיכה בהתפתחות והתעדכנות הידע הארגוני
3. לבסס ולהעמיק את התרבות של שיתוף הידע
4. ריכוז כל המהלכים הארגוניים המשפיעים על הידע הארגוני לזהות את היכולת והניהול הארגוני לאתר מדדים לנהל את המשאב האנושי
5. תמיכה בחדשנות ארגונית
מהם יעדים חוץ ארגוניים
1. להדגיש את חשיבות המשאב האנושי בארגון
2. להביא את הסביבה להבנה ואמונה בהצגת הארגון לחדשני
3. למשוך עובדים חדשים שהחדשנות חשובה להם
4. להציג את הארגון כארגון גמיש, בטוח וקשוב לשינויים בסביבה הארגונית
5. ליצור אצל הלקוחות הבנה רחבה ומעמיקה של שירותי הארגון
6. למצב את הארגון אל מול המתחרים
7. להשלים דוחות כספיים כדי לוודא בכל זמן את מצבו הכלכלי של הארגון

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X