ניהול כללי

סיכום שיעור 7

Maayn1

Maayn1

פרטי הסיכום

קורס: ניהול כללי

מספר השיעור: 7

סיכום השיעור

התחלנו בחזרה על המבחן ונתנו דגשים אודות מנהיגות.
מנהיגות היא הנעת אנשים לביצוע משימות לאורך זמן, תוך מיצוי אמצעי ההנעה שאינם אמצעי כפייה.
מנהיג  -אדם בעל ההשפעה הגדולה ביותר על פעילות הקבוצה.
מנהיגות – מנהיגות משמעה יצירת חזון ארגוני בו יאמינו האנשים ויחתרו להשגתו.
מנהיגות פורמאלית ובלתי פורמאלית-
מנהיג פורמאלי – מנהיג שיש לו סמכות פורמאלית מתוך רצון לקידום מטרות הארגון. מנהיג מסוג זה יהיה יותר משימתי.
מנהיג בלתי פורמאלי- מקבל את הסמכות אנשים ולא מתוך המבנה הארגוני. יכול להיות שכאשר תיגמר המשימה הסמכות הבלתי פורמאלית תעלם.

הזכרנו את  הרמטכל  – אביב כוכבי אשר הוא מנהיג צבאי.
יש המון רמטכלים לשעבר שכאשר סיימו את תפקידם כמנהיגים צבאיים עברו לנסות לכהן כמנהיגים פוליטים.
.מה ניתן ללמוד מכך על האדם ?
יש לו אגנדה והוא פועל לפיה. למשל : הוא הכניס תפריטים מגוונים יותר בצה”ל שמותאמים יותר לחיילים טבעונים , בוצע שינוי בכומתות , יתאפשר נעילת נעליים אחרות שאינן מעור .צפינו בסרטון נאום של הרמטכל אביב כוכבי ביום הזיכרון .
המראה החיצוני שלו הוא מראה של מנהיג – עומד מתוח , גבוה , כשדגל ישראל על כתפיו . חובש כומתה של צנחנים , סיכות המעידות על מלחמות בהן נלחם , ויחידות בהן השתתף במהלך שרותו.
הדיבור שלו ממלכתי . כמובן שגם תוכן המילים העיד על אדם שהוא מנהיג.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X