ניהול כללי

סיכום שיעור 2

shahafchen

shahafchen

פרטי הסיכום

קורס: ניהול כללי

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

יום חמישי 8.4.21: זמירה ולד

תיאוריית הצרכים של מאסלו:

מתייחסת למניעים של האדם לאורך חייו, התיאוריה גם רלוונטית להנעה בעבודה. התיאוריה מדרגת את צרכי האדם בפירמידה של צרכים במדרג בסדר עולה. כשאדם מספק ברמה מסוימת צורך מסוים הוא פנוי להגשמה של צורך גבוה.

מלמטה למעלה:

 1. צרכים פזיולוגים
 2. ביטחון
 3. אהבה ושייכות
 4. הערכה עצמית
 5. מימוש עצמי

מוטיבציה פנימית: התנהגות הנעתית שמטרתה עשיית דבר משום שהוא מעניין או מהנה

מוטיבציה חיצונית: התנהגות הנעתית שמטרתה להגיע לתוצאה מובחנת כל שהיא למשל השגת עמדה מכובדת , הערכה, גמול כלשהו.

תפקידי המנהל ביצירת מוטיבציה אצל עובדיו:

 1. יוצר סביבת עבודה טובה שבה העובדים מבצעים עבודה שהם יודעים לעשותה טוב, ושהם אוהבים לבצע אותה.
 2. נותן לכל עובד את כל הכלים הנדרשים לביצוע המשימה
 3. מספק הזדמנויות ללמידה צמיחה והתקדמות
 4. מאתגר את העובדים לתת את המיטב שביכולתם בדרך הטובה ביותר
 5. מתגמל מאמצים בהוגנות וביושר

משוב:

 1. דיאלוג ולא מונולוג. תקשורת דו סטרית
 2. מהלך מתוכנן ויזום, לא מזדמן
 3. המשוב מתבסס על עובדות, נתונים
 4. המשוב מתייחס לתקופה מוגדרת
 5. אופטימיות ויכולת לשימור, שינוי, שיפור

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X