ניהול כללי

סיכום שיעור 2

galiadika

galiadika

פרטי הסיכום

קורס: ניהול כללי

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ניהול כללי 08.04

שיעור שני

סיכום שיעור

מוטיבציה

כדי שלאנשים יהיה מוטיבציה הם צריכים להכיר את הרצונות שלהם.

תיאוריה 1-

פירמידת הצרכים של מאסלו :

מתייחסת למניעים של האדם

רמה ראשונה צרכים פיזיולוגיים כמו לנשום, לאכול

רמה שנייה – צורך בביטחון כמו יציבות תעסוקתית, משפחתית וכו’.

רמה שלישיתצורך בהשתייכות, כמו לאהוב ולהיות נאהב, להיות חלק מקבוצה

רמה רביעיתהערכה עצמית

רמה חמישיתמימוש עצמי, ביטחון עצמי

אם צורך מסוים לא מסופק, לא תהיה אפשרות להתקדם בפירמידה.

בשלבים שונים יכולים להתרחש רגרסיה.

בהינתן תנאים שווים, כל בני האדם שואפים להתקדם במעלה הפירמידה.

כיצד זה מתקשר לתעסוקה?

רמה אחתצרכים בסיסיים כמו תנאים פייזים ושכר

רמה שנייהבטחון כמו קביעות ופנסיה

רמה שלישיתשייכות כמו ארועי חברה

רמה רביעיתמעמד כמו הוקרה וקידום

רמה חמישיתמימוש עצמי כמו לתרום מעבר להגדרת התפקיד

מוטיבציה פנימית

לעשות משהו כי אני רוצה וזה עושה לי טוב. מה שמניע אותי זה הנאה ולא לחצים חיצוניים.

מוטיבציה חיצונית

השגת גמול או להימנע מעונש.

תפקיד המנהל ביצירת מוטיבציה פנימית אצל עובדיו

1. ליצור סביבת עבודה טובה, ושהם אוהבים לבצע

2. נותן לכל עובד את כל הכלים הנדרשים לביצוע המשימה

3. מספק הזדמנויות ללמידה צמיחה והתקדמות

4. מאתגר את העובדים לתת את המיטב שביכולתם

5. מתגמל מאמצים בהוגנות וביושר

התאוריה הדו גורמית של הרצברג

שביעות רצון, המבטאת הנעה חיובית בעבודה (גורם המניע את העובד להשקיע ולהתמיד בעבודתו), הוא תוצר של סיפוק רגשי של הצורך במימוש עצמי והזדהות עם התעסוקה. על פי הרצברג גורמים כגון האחריות המוטלת על העובד, שאיפה להישגים והעניין בעבודה, הם גורמים שעשויים להביא לשביעות רצון ולהשקעה ומסירות, ומכונים מניעים (מוטיבטורים) או גורמים פנימיים (אינטרינזיים). השפעה שלילית של גורמים פנימיים, אינה מביאה לחוסר שביעות רצון, אלא רק למצב נייטרלי.

  • חוסר שביעות רצון, המבטאת הנעה שלילית בעבודה (גורם המשבש את המוטיבציה של העובד להשקיע בעבודתו), היא תוצר של תנאי סביבת העבודה (שכר, נוהלי עבודה, זמני עבודה ומנוחה, סביבה אנושיתיחסי עבודה וכו‘). גורמים אלו מכונים גורמים היגייניים, שכן הם עשויים להביא לחוסר שביעות רצון אך אינם יכולים לשפר את שביעות הרצון, או גורמים חיצוניים (אקסטרינסיים). שיפור הגורמים החיצוניים מונע חוסר שביעות רצון, אך קיומם באופן מספק אינו יוצר שביעות רצון אלא מצב נייטרלי.

עלפי הרצברג, תפקיד הגורמים החיצוניים מבחינת ההנהלה לאפשר את ההנעה החיובית, ותפקיד הגורמים הפנימיים ליצור אותה.
הרצברג טוען כי עלמנת לשפר את ניצול העובדים בארגון מסוים ולהגדיל את רווחיו מהם, על הארגון להתייחס לשני הממדים.

בהתבסס על תאוריית שני הגורמים פיתח הרצברג מודל ארגוני המבוסס על תוכניות העשרת עיסוקים, בהן מצורפות מטלות על מנת להגביר את מידת העניין והאתגר בעבודה.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X