ניהול כללי

סיכום שיעור 2

NIRSHEMESH

NIRSHEMESH

פרטי הסיכום

קורס: ניהול כללי

מספר השיעור: 2

סיכום השיעור

ניהול כללי

שיעור 2

 

תאורית הצרכים של מאסלו

אחד המודלים הוא מאסלו-מונע על ידי צרכים

לפי סולם(לא יכל לקפוץ בין שלבים אם לא )

 מבנה הפירמידה של מאסלו

 1. רמה ראשונה – צרכים פיזיולוגיים
 2. רמה שנייה – צורך בביטחון- הסתכלות רחבה יותר על הסביבה כגון תעסוקה בית משפחה חברים וכדומה
 3. רמה שלישית – צורך השתייכות- להיות חלק מקבוצה כגון משפחה גרעינית או חברה שעותפת 
 4. רמה רביעית – צורך בהערכה חברתית- ערכים של האדם חוזקות חולשות כבוד אל מול החברה   
 5. רמה חמישית – צורך במימוש עצמי- הדרגה הגבוה ביותר על פי מאסלו,אנשים שיותר מרוכזים בעצמם לא מושפעים מדעות של אחרים.

על מנת להמחיש את חשיבות השלבים כמו כן מספר האוכלוסיה מצטמצמת מהשלב הראשון ועד השלב החמישי והאחרון בפרמידה.

מניעי החסך מניעים את בני האדם בכל שלב .

אם לא הרגשתי מסופק באותו שלב שאני נמצא לא אוכל להתקדם לשלב הבא.

רגרסיה יכלה ל;התרחש בכל שלב לכל אדם

 איזו מוטיביציה מניעה אותנו פנימית או חיצונית?

מוטיבציה פנימית– התנהגות התנעתית שמטרתה עשיית דבר משום שהוא מעניין או מהנה.

מוטיבציה פנימית היא עניין בפילות עצמה ביצוע פעילות לשם הסיפוק הגלום בה ולא לשם תוצאות אחרות.

האדם מונע לפעול למען ההנאה שבדבר ולא עקב תמריצים, לחצים או תגמולים יצוניים כלשהם.

ניתן להגדיר את המוטיבציה הפנימיתף סיפוק שהאדם מפיק מביצועה.

מוטיבציה פנימית היא התנהגות רצונית ומלווה בתחושה של חירות ואוטונומיה.

למבחן:

דוגמאות למאפייני משוב שגוי ומה מאפיין חיובי?התשובה מתוך השקף במצגת.

 

מוטיבציה חיצונית- התנעה התנהגות התנעתית שמטרתה להגיע לתוצאה מובחנת כל שהיא למשל שהשגת

גמול קונקרטי במובן הרחב ביותר של הגמול או הימנעות מעונש והיא מלווה עיתים בתחושה של לחץ

ושליטה חיצונית שאינן מייצגות את העצמי.

כאשר הפעילות היא העמצאי למטרה אחרת ולא למטרה או יעד בפני עצמה ההנעה לפעילות היא חיצונית.

מוטיבציה שבאה ממקור חיצוני-אני יודע שזה חשוב למנהל שלי

כשאדם מונע פנימית הגורם להתנהגות נמצא בתוכו

וכשמופיע תגמול חיצוני הוא תופס את התגמול כגורם להתנהגותו והמוטיבציה שלו הופכת מפנימית לחיצונית

 

תפקיד המנהל בייצירת מוטיבציה פנימית אצל עובדיו– 

 • יוצר סביבת עבודה פוריה
 • נתינת כלים לעובדים לביצוע המשימה
 • נתינת הזדמניות צמיחה למידה והתקדמות
 • אתגר את העובד 
 • תגמול העובד על פי יושר והוגנות

 

תאוריה על פי הרצבר:

 

משוב לעובד:

5 דברים עקריים :

 

חלון גוהארי

אזור עיוור

לא ידוע לי וידוע לאחרים

איזור פתוח

ידוע לי וידוע לאחרים

איזור לא ידוע

לא ידוע לי ולא ידוע לאחרים

איזור חבוי

ידוע לי ולא ידוע לאחרים

 

העברת משוב:

תיאום ציפיות

מטרת המשוב חיובית חוזקות ואלו דרכים ניתן להשתפר

איך את מרגישה שאלות פתוחות 

בירור התפיסה באמצעות שאלות פתוחות

התייחסות לנקודות מרכזיות

הזמנת מקבל המשוב לסכם-מה לקחת מהמשוב

ולהציב את זה כיעד לפעם הבאה.

למבחן

 • פרמידת הצרכים של מאסלו
 • מוטיבציה פנימית וחיצונית
 • תאוריה של הרצבר
 • הרצבר:שקפים מאפיינים של משוב+גורמי ההנעה+הגורמים היגיינים
 • מאפייני משוב:חיובי ושלילי
 • חלון ג’והארי

 -סוף-

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X