ניהול משא ומתן

סיכום שיעור 1

tali el al

tali el al

פרטי הסיכום

קורס: ניהול משא ומתן

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

בתחילת השיעור המורה סיפרה על עצמה וערכה היכרות עם כל הסטודנטים תוך הצגת שאלה מה הם חושבים שחשוב בתהליך משא ומתן
בהמשך הנושא הנילמד היה הבנה רעיונית על סגנונות של משא ומתן

ניהול משא ומתן – הינו תהליך בין אישי של קבלת החלטות אשר נחוץ בכל מצב שבו אנחנו לא מסוגלים להשיג את מטרותינו באופן אישי
אנו מנהלי עם משא ומתן בחיים שלנו עם בני הזוג ,במקום העבודה ובעולם העסקים.
אנשים נושאים ונותנים ברמות שונות ובהקשרים שונים ובזירות שונות
לא ניתן לנתק את האופן שבו אדם מנהל משא ומתן מן האישיות שלו.
האופן שבו ננהל משא ומתן קשור לערכים לחינוך לאישיות ולקישורים הבין אישים שלנו.
קיימות שתי אסכולות מרכזיות
1. אסכולת המאבק – באסכולה זו אנשים יוצאים מנקודת הנחה שהצדדים מתחרים ביניהם על קבלת הנתח הגדול ביותר של העוגה. האסכולה זו המשאבים שעליהם אנו מנהלים משא ומתן הם משאבים מוגבלים ורק צד אחד יכול לצאת ברווח ואילו הצד השני הפסיד.
כל משא ומתן הוא הגדר סכום אפס – רק אחד יכול לזכות.
2. אסכולת שיתוף הפעולה – מניחות שניתן להגיע תמיד לתוצאה שתהיה טובה לשני הצדדים ולשם כך דרוש שיתוף פעולה בין הצדדים.
שיתוף פעולה זה מאפשר הגדלת העוגה במקום רק חלוקת העוגה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X