ניהול משא ומתן

סיכום שיעור -2

yaniv bouey

yaniv bouey

פרטי הסיכום

קורס: ניהול משא ומתן

מספר השיעור: -2

סיכום השיעור

סיכום מפגש ניהול משא ומתן 22.2.

גישות אסטרטגיות למשא ומתן:

פשרה בינאישית – חדשנית וייחודית אשר מעבירה באופן אינטראקטיבי ואטרקטיבי,

פשרה חלקית – כמו בעולם הפוליטי (רוטציה).

הימנעות – הימנעות מסכסוכים, העדפה לא להיכנס בכלל למשא ומתן, אלא אם כן ממש אין ברירה.

השתלטות החזק על החלש – לעיתים החולשה של הצד החלש יכולה להוות עבורו נקודת עוצמה בלתי רגילה. אדם שמגיע לנהל משא ומתן ומוצא את עצמו מול שישה אנשים שמנהלים מולו את הדיאלוג, יכול בהחלט ליהנות מיתרונות אדירים שיש לאחד למול שישה. משא ומתן בין לתמיד לבין מורה יכולה להיות אדירה כאשר הילד מספר ומציג את נקודת החולשה שלו בצורה גלויה למול המורה.

שילוב אינטרסים – סיפוק האינטרסים של הצדדים , ולא השגת יעדיהם . הצדדים למשא ומתן יכולים להשיג את יעדיהם במלואם רק לעיתים רחוקות. לעומת זאת הם יכולים לספק את האינטרסים שלהם .

הפתרון לקונפליקט נמצא כאשר האינטרסים באים על סיפוקם , ולאו דווקא כאשר משיגים את היעדים . מכאן הצורך החיוני בהכרת האינטרסים במשא ומתן.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X