ניהול פניות הציבור

סיכום שיעור 1

Eynat

Eynat

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פניות הציבור

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

דרכי פניה ותלונה

השיעור מדבר על התלונה הראשונה בהיסטוריה . האדם זוהי תכונתו להתלונן . אפקט אמא שזה אומר זריקה של התלות על האחר את האשמה. אמא זה כל הפיתרונות שאנו מחפשים

א זה האחר הקורבן

מ זה המזל אין לו מזל ואין חי כלום בחיים לא מצליח בכל מה שעושה

א זה אלוהים שזה הכל מלמעלה מה שבא עליי זה מה שיש לי

שתי דרכים שאפשר להתלונן אחד בכתב והדרך השניה בעל פה .

דנצברג מדבר על 2 דברים

הפחד שמניע אותנו שגורם לנו לבצע דברים עקב הפחד שאני חוששים ממנו לפעמים במודע ולפעמים לא במודע.

השניה היא התגמול שאנו מצפים לתגמול על דבר שאנו עושים. זה בתת מודע שלנו אנו עושים מעשה ומצפים לתמורה מהצד השני זה אינטרס

ישנן תלונות שהן פנים מול פנים ויש תלונות שמגישים מרחוק

ישנן תלונות של הנציבות ומול פניות הציבור.

עינת

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X