ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 1

danielyihye

danielyihye

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

למדנו בשיעור מזה ניהול פרוייקטים -ניהול פרוייקט הוא ענף העוסק בתכנון ובקרה של פרוייקטים. בדרך כלל יהיו אותם פרוייקטים בעלי סיכונים מסויימים ואי ודאויות. דוגמא לפרוייקט אחד הוא פרוייקט עזריאלי החזקות. הם בנו את הקניון הראשון קניון איילון ברמת גן. ולאחר מכן בנו את קניון ירושלים ולאחר מכן מגדלי עזריאלי. כיום החברה מחזיקה בישראל 15 קניונים 13 משרדים ו2 בתי דיור מוגן  ו7 משרדים שנמצאים בחו״ל. בנוסף יש לחברה גם פעילות בתחום המסחר המקוון, אשר החברה רכשה את אתר Buy2 חוות שרתים בענן.

ֿלמדנו בנוסף פרוייקט טוב נמדד בידע ייחודי ארסנל כלים ניסיון וטכניקות לעמידה בדרישות ההצלחה.

לפרוייקט מוגדרות כמה תכונות – מטרה שמוגדרת היטב, משך זמן מוקצב לסיום הפרוייקט, ומשאבים מוגבלים.

ישנם הרבה סיכונים בניהול וביצוע פרויקט, אך אם מתכננים כמו שצריך ומחשבים מהלכים קדימה.

וזה מה שנלמד בשיעור הראשון.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X