ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 5

kobi-shorizon

kobi-shorizon

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 5

סיכום השיעור

סיכום שיעור5  1.4.21 קובי שוריזון 203089131

המשאבים הם התשומות שבהן יש לעשות שימוש כדי לספק את התפוקות, שלשמן נוצר  הפרוייקט.
סוגי משאבים :  כוח אדם לסוגיו השונים

ציוד ואמצעים המשמשים לביצוע הפעולות השונות בארגון חומרי גלם וחומרי עזר כגון: מתכות, חומרי בניין, ניירות, עצים.

מידע טכני וכל נכס לא מוחשי שמסייע להצלחת הארגון.

הון:  משאב בסיסי שבאמצעותו ניתן לרכוש את  כל  התשומות  האחרות

-כסף, הלוואות, משקיעים, קרנות הון סיכון.-

סוגי תשומות
.1 משאבים מעובדים– מהוות חלק מהמוצר ועליהן  מתבצעת פעילות ההמרה לדוגמה חומרים כגון קמח וסוכר בקונדיטור, מתכת במפעל לייצור ברגים, מידע בבנק, לקוחות  שמסתפרים במספרה ועוד.
.2 משאבים הפועלים על התשןמות – תשומות הפועלות על התשומות המעובדות לדוגמה,עובדים כגון פועלים במפעל יצרני, פקידים קבלת קהל בבנק. מכונות כגון תנורים בקונדיטוריה , מחשב בבנק, מסור בנגריה ועוד..
.3 משאבים מאפשרים  – מהוות תנאי מקדים לפעילות המרה לדוגמה  ידע קודם של עובדים, הון לרכישת ציוד ומכונות והעסקת עובדים

וטכנולוגיה  המאפשרת התמודדות בתחרות.

יכולת ייצור: כמות העבודה  שניתן להפיק מגורם ייצור (אדם ומכונה) בפרק זמן נתון

.לדוגמה, 120 מזגנים ביום.
ללא נתוני הקיבולת הארגון לא יכול להעריך את יכולתו, לענות על הביקוש למוצריו ולשירותיו בעתיד ולהעריך את מבנה העלויות הצפויות

קיבולת ייצור אידאלית : התפוקה המקסימלית שניתן לקבל מגורם ייצור ללא השפעת גורמים חיצוניים, ללא הפרעות כתוצאה מתקלות או עיכובים אחרים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X