ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 16

inbar cohana

inbar cohana

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

שיעור 16
ניהול פרוייקטים 14.3.2021

מבנים ארגוניים פרויקטאלי ומטריציוני
מבנה ארגוני הגדרתו: לסמן מקום מוגדר ומזוהה לכל תפקיד ולכל קבומת תפקידים בארגון. קובע את קשרי הגומלין בינהם, וקובע תחומי סמכות ואחריות. המבנה נועד לאפשר לארגון לבצע משימות בצורה תכליתית ויעילה במסגרת אילוצים נתונים כדי להבטיח את הגשמתן של המטרות והשגתם של יעדים שלמענם הארגון קיים ופועל.

מטרת הכרת מבנים ארגונים: על ידי שיוך למבנה ארגוני מסוים, נוכל לבנות את המבנה הארגוני הנכון לארגון שלנו. וכך נוכל לנסות ולחזות את תוצרי הארגון תפוקותיו, ולהבין כיצד קבוצות בארגון מתנהגות במבנים ארגונים שונים. בניית מבנה ארגוני נכון משפר את ביצועי הארגון וכושר התחרות שלו בסביבה.

עקרונות בבניית מבנה ארגוני נכון: הפחתת דרגי סמכות, ביזור ולא ריכוז, האצלת סמכויות, אחריות אישית לביצוע המשימה, יעדים ברורים וניתנים למדידה של כל בעל תפקיד.
כל ארגון מבוסס על מבנה ארגוני אשר מכיל תתי יחידות המרכיבות את הארגון. הפעילות הארגונית מבוססת על שני תהליכים מרכזיים:           1. בידול- פירוק משימות הארגון לתתי משימות ומשימות משנה והקצבתן לבעלי תפקידים, יצירת התמחויות.                                    2. כילול- שילוב כלל מרכיבים הארגון (יחידות ואנשים) לכלל מערכת אחת.                                                                                    בידול לעומת כילול במבנה ארגוני: בתהליך של “בידול” יש הגדרה ברורה איזה בעל תפקיד עושה מה, כאשר “כילול” זה שילוב של תפקידים לתתי ארגונים, לתהליכים ולמערכת אחת שלמה. וזאת בהתייחס לעקרונות הבאים:                                                          1. בארגון מודרני אין אדם אחד שיכול לעשות את כל המשימות.            2. חלוקת עבודה ותפקידים מאפשרת התמחות בתפקיד.                   3. עומס העבודה בארגון מתחלק כך שהשילוב בין בעלי התפקידים מביא לצמיחה ארגונית.

סוגי ארגונים: מחולק לארבע סוגי ארגונים מרכזים:
ארגון ציבורי- אינו פועל למטרת רווח ועוסק במתן שירותים לכל תושב במדינה. המטרות והפעולות נקבעות על ידי הממשלה או הדרג הפוליטי. ארגונים אלה בדרך כלל הם היחידים הנותנים את השירות. למשל להוציא תעודת זהות ניתן רק במשרד הפנים.
ארגון עסקי יצרני- ארגון הפועל למטרות רווח ומייצר מוצרים כדי למכור אותם. דוגמאות לארגונים: מפעל לייצור מזון, בתי חרושת, מפעלי הייטק, מפעלי קוסמטיקה.
ארגון עסקי פרטי- ארגון הפועל למטרת רווח ונמצא בבעלות אנשים פרטיים. צורת הבעלות על ארגון עסקי\פרטי יכולה להיות-             בעלות אישית: אדם אחד הוא בעל העסק לדוגמא חנות, מסעדה, מפעל.                                                                              שותפות: מספר אנשים הם בעלי הארגון והרווחים מתחלקים בין השותפים.                                                                             חברה בע”מ: שותפות, שונה משותפות רגילה.אם החברה נקלעת לקיים ואינה יכולה להמשיך לפעול ולשלם את חובותיה, ממונה כונס נכסים ונכסי החברה נמכרים ומכסים את החובות. אם לאחר מכירת החברה עדין חסר כסף בעלי החברה אינם מחוייבים לכסות את התשלום.
ארגון עסקי ציבורי: ארגון שמטרתו רווח והבעלות עליו נמצאת בידי הממשלה או בידי בעלי המניות שלו. חברה ממשלתית: המנות נמצאות בידי הממשלה או שהממשלה היא שותפה מרכזית. למשל: חברת חשמל, התעשייה הצבאית, מקורות. חברה ציבורית: המניות נסחרות בבורסה והציבור יכול לרכושם. למשל: בנק לאומי, “טבע”.
בנוסף קיים גם מוסדות מלכ”ר- מוסד ללא כוונת רווח: הם ארגונים הפועלים במטרה לקדם אינטרסים או לספק שירותים שונים לחבריו או לקבוצות מוגדרות באוכלוסייה.

מוטות השליטה במבנה ארגוני: מספר האנשים הצריכים לדווח ישירות לכל ממונה. גורמים המשפיעים על מוטות השליטה: מורכבות העיסוק, מגוון מקצועי, מגוון חברתי, פיזור גאוגרפי, מרכיב טכנולוגי, סיכונים ונזקים.
ארגון שטוח לעומת תלול: ארגון שטוח: ריבוי פונקציות ומיעוט רמות היררכיות. ארגון תלול:מיעוט פונקציות וריבוי רמות היררכיה.
מבנים ארגונים- מבנים פונקציונליים:                                               1.ארגון על בסיס תפקודים: איגוד יחידות משנה לפי תת המערכות התפקודיות הראשיות. כגון: אחזקה, ייצור, שיווק, כוח אדם.           2.ארגון על בסיס מומחיות: איגוד יחידות המשנה בהתאם למקצועיות ולהתמחויות של בעלי התפקידים השונים בארגון.                           3.ארגון על בסיס תהליכים: איגוד יחידות משנה בהתאם לשלבי הביצוע השונים בתהליכי הפקת המוצרים והשירותים.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X