ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 1

053076220

053076220

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

ניהול פרויקטים:
ניהול פרויקטים הוא ענף במדעי הניהול העוסק בתכנון ובקרה של מיזמים לרוב בעלי מרכיב גבוה של אי וודאות או סיכון כלכלי.
מטרות ניהול הפרויקט הוא סיומה של פרויקט בלוח זמנים נדרש עמידה ביעדים עמידה באיכות אי חריגה מתקציב והשגת שביעות רצון הלקוח.
קימיים 4 מאפייני פרויקט:
1) מטרה מוגדרת
2) ייחודיות
3) תחום בזמן בעל נקודת התחלה ונקודת סיום
4) תחום בכסף מוגבל בתקציב

קיימים 5 שלבים של חיים בתוך הפרויקט:
1) שלב הייזום – קרי מה המטרה לי בעניין.
2) שלב התכנון –
3) שלב הביצוע
4) שלב הבקרה
5) שלב הסגירה

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X