ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 1

michalm

michalm

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 1

סיכום השיעור

מהו ניהול פרוייקטים:

ענף במדעי הניהול שעוסק בתכנון ובקרה של מיזמים. רוב המיזמים יהיו בעלי מרכיבים של גביה, אי אמון וסיכון כלכלי.

מטרות ניהול הפרויקט הן:

א. סיום הפרויקט בלו”ז הנדרש.

ב. עמידה באיכות.

ג. אי חריגה מהתקציב.

ד. שביעות רצון של הלקוח.

ישנם ארבעה מאפיינים לפרויקט:

  1. מטרה מוגדרת.
  2. ייחודיות.
  3. שיהיה תחום בזמן כלומר שתהיה לו נק’ התחלה ונק’ סיום.
  4. שיהיה תחום בכסף כלומר שיעמוד בתקציב שנקבע.

ישנם חמישה שלבים של חיים בפרויקט:

  1. שלב הייזום – מה מטרת הפרויקט.
  2. שלב התכנון.
  3. שלב הביצוע.
  4. שלב הבקרה.
  5. שלב הסגירה.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X