ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 3

Liorgamliel

Liorgamliel

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 3

סיכום השיעור

שיעור 3, ניהול פרוייקטים- ליאור גמליאל

השוונו בין  מושגי יסוד:

 1. אשמה לאחריות: אשמה זה בלשון עבר, על דבר שנעשה ודינה של אשמה היא ענישה. אחריות בלשון עתיד- מה הולך לקרות מפה והלה על מנת שדבר לא יחזור על עצמו.
 2. חקירה ותחקיר: בתחקיר מנסים להבין את הנסיבות וחקירה נועדה לחפש אשמים.
 3. פשרה וסינרגיה: האם אני מתפשר על איכות העובד, העבודה, הפרוייקט או מייעל.
  פשרה= לוותר על עמדה א’, ועל עמדה ב’, כדי למצוא פתרון סביר בו שני הצדדים ויתרו לכדי הסכם. 1+1=0.5
  סינרגיה= למצוא דרך לרצות ולהיטיב לשני הצדדים. 1+1=3 (למשל רצו להעלות שכר אך לא התאפשר, בנו תוכנית גמולים בה עובד שלומד מקבל תוספת גמול לשכר)
 4. ניהול פרוייקיטים- פרוייקט בעל התחלה אמצע וסוף
  ניהול כללי- ניהול שוטף ללא טווח זמן מוגדר
 5. גורמים למוטיבציה: כסף, קיומיות, יסוד חברתי או משפחתי.
 6. הפיכה ומהפכה- הפיכה= אירוע חד פעמי, מהפכה= תהליך איטי.
 7. גישור= תפיסת הידברות, מיומנות של שיח גורמים להנעת מוטיבציה.

הגדרת המנהל:

איש מקצוע שעובד עם אנשים אחרים ובאמצעותם להשגת מטרות הארגון. עובד עם אנשים במערכת סינרגטית של שיתוף פעולה.
מנהל צריך לווסת אחריות באמצעות תכנון תחקיר ולא חקירה, הטלת אחריות ולא חיפםוש אשמים.
אחת המיומנויות העיקריות היא הידברות ע”י תקשורת ומתן גישור. חתירה לסינרגטיות ולא לפשרות, בטח לא פשרות לסיפוק צרכי הלקוח.
המטרה הכללית: ערך ללקוח ורווח לספק

לעיתים עדיפה גישהשל מתן אמון בעובד ולא מעקב וניטור שעלוטלים להוביל לתוצאה הפוכה ושלילית.

הצלחת פרוייקט:

כשנכנסים לפרוייקט בודקים מראש מה ייחשב עבורנו כהצלחה.

הגדרת הצלחה= ערך ללקוח ורווח לספק בסינרגיה.

 • הלקוח מושפע ממוצר ב3 מימדים- שימוש (מה שהלקוח רוצה), שביעות רצון, אפקטיביות (מה שהלקוח צריך)
 • הפרוייקט מושפע מ- לוח זמנים, עלות, יעילות.

ניהול כללי לאיכות:
תפיסה לפיה הסביבה העסקית שבתוכה אנו חיים היא אחידה ועולמית. 

דוגמא בתעשיית המכוניות: פורד יצרן המכוניות, טבע אימרה בארה”ב ” בדמוקרטיה מלאה כל אחד יקנה מה שהוא רוצה בתנאי שהוא רוצה פורד לינקולן דגם X בצבע שחור.”

 

איכות ובראש

התפיסה שבה מדברים בניהול הכללי, בה הלקוח והספק (פנים וחוץ ארגוני) משתפים פעולה באדיקות מלאה וללא פשרות, מייצרת מוצר סינרגטי שעונה בצורה מירבית על מטרות הלקוח (מתן מענה לצריכו) ועל צרכי הספק (לתת לו רווח מירבי מפעילותו- מוניטין, המשכיות, השרדות)

הגרסה הישראלית לכפר גלובלי- כל מדינה שהצטרפה מאמצ את הכללים לצורך האחדה.

כפר גלובלי= כולנו אותו דבר

 1. הבטחת איכות
 2. אבטחת איכות
 3. בקרת איכות

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X