ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 9

inbar cohana

inbar cohana

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

שיעור 9
ניהול פרוייקטים 16.2.2021

תכנון רכש ועבודה מול ספקים
תכנון רכש בפרוייקט כולל את כל התהליכים הנדרשים בכדי לרכוש או להשיג מוצרים שירותים. בתהליכי ניהול הרכש מעורבים הסכמים וחוזים בין קונה למוכר. החוזה כולל תנאים והתניות, פירוט ומפרטים המפרטים ומגדירים מה המוכר נדרש לספק או לבצע. גם להגדיר את מחירם ותנאי התשלום, את הביצוע ואת לוח הזמנים.
באחריות צוות ניהול הפרוייקט לוודא שהרכישות מתאימות ועונות לצורכי הפרוייקט ולקיים את מדיניות הרכש של הארגון המבצע את הפרוייקט.
תכנון רכש: קיימים ארבעה תהליכים הניהול הרכש בפרוייקט ואלו הם:
1. תכנון ניהול ורכש: כולל החלטת רכש, תיאור ופירוט הגישה וזיהוי ספקים אפשריים.
2. ביצוע הרכש: כולל השגת הצעות, בחירת ספקים ועד לחתימה על ההסכם.
3. בקרת רכש: ניהול קשרי הרכש, מעקב אחר ביצועים וביצוע שינויים ותיקונים אם נדרש.
4. סגירת רכש: תהליך השלמה של כל רכש ורכש בפרוייקט.

תכנון ניהול רכש: תכנון ניהול הרכש הוא התהליך לתיעוד החלטות רכש בפרוייקט, לקביעת הגישה לרכש ולזיהוי ספקים פוטנציאליים. התהליך יקבע אם לרכוש, מה לרכוש, איך, כמה ומתי. תכנון ניהול הרכש מזהה את צורכי הפרוייקט וכן קובע אם הדרך הטובה להיענות לצורכי הפרוייקט היא ע”י רכש (או יצור עממי). תהליך התכנון כולל גם את הערכת הסיכונים הכרוכים בכל רכש.

תוכנית ניהול הרכש: תוכנית ניהול הרכש תתאר כיצד ישיג הצוות את המוצרים והשירותים מחוץ לארגון המבצע, ואיך ינוהלו התהליכים. התוכנית יכולה לכלול את הדברים הבאים:
סוגי חוזים רלוונטים לכל רכש.                                                      סוגיות בניהול סיכונים לרכש.                                                 אומדנים לשימוש ואם בכלל להערכת המוצר\שירות או פעולה שנרכשו. ההחלטה מי יבצע את הרכש, הארגון או צוות הפרוייקט.               מסמכי רכש ותקנים לשימוש לפי הצורך.                                      זיהוי צורך “בערבות לביצוע” או בביטוח לפי הצורך.                             תיאום ותזמון הרכש.                                                                   סוגיות בניהול איכות ותהליכי בקרה.                                              זוהוי ספקים שהוסכמו מראש – אם היו כאלה.                                מדדי רכש.                                                                            תכולת עבודה לרכש, תכולת העבודה יכולה לכלול מפרטים, כמויות מבוקשות, רמות איכות, נתוני ביצוע, תקופות ביצוע, מקום הביצוע ודרישות אחרות.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X