ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 23

Talbenabu

Talbenabu

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 23

סיכום השיעור

סיכום שיעור 23
סביבה אירגונית
מצבי הסביבה :
1. סביבה פשוטה – כוללת יחסי סיבה ותוצאה ברורוים פתרונות יעילים לבעיות
2. סביבה מסובכת – היכולת לאבחן סיבה ותוצאה קיימת איך יש יותר מתשובה נכונה אחת נדרש שיתוף של מומכים או שילוב בין תחומי
3. סביבה מורכבת –סביבה זו מתאפיינת בכך שאין יכולת לאבחן סיבה –תוצאה
תפקיד המנהל לאפשר פיתרונות להיווצר וליצור סביבת עבודה .
4. סביבה באוטית- מצב בלתי ברור קיים צורך בקבלת החלטות רבות בזמן קצר והמחיר שידרש במקרה של כישלון הוא גבוה .
תקיד המנהל הוא לאתר דפוסים.

סוגי סביבה :
1. סביבה פוליטית-מורכבת מחוקים, גופים ממשלתיים וקבוצות לחץ המשפיעים ומגבילים ארגונים ויחידים שונים בחברה האנושית
2. סביבה כלכלית – מורכבת מכוחות המשפיעים על כוח הקניה של הצרכן ועל הרגלי ההוצאה שלו והשלכתם על פעילותן הכלכלית של החברות בשוק
3. סביבה חברתית תרבותית- אמונות, תפיסות,נורמות התנהגותיות המשותפים לקבוצה חברתית.
4. סביבה טכנולוגית – הסביבה הטכנולוגית מורכבת מכוחות המשפיעים על טכנולוגיה חדשה, ויוצרים הזדמנויות שוק ומוצרים חדשים

מחזור חיים של פרויקט
מחזור החיים של הפרויקט הוא למעשה שלביו השונים מתחילתו ועד לסופו. מחזור חיים של פרויקט מושפע כמובן מהארגון ואופי התחום בו הוא מבוצע.
1. ייזום
זיהוי הפערים והצרכים הארגוניים עליהם הפרוייקט עמור לתת מענה, הגדרת מטרות הפרוייקט ועוד
2. תכנון
חידוד מטרות הפרוייקט, תכנון מפורט של כל מרכיבי הפרוייקט: זמן, תכולה, משאבים, סיכונים
3. ביצוע
שלב זה כולל את כל הפעילויות הקשורות במימוש תוכניות הפרוייקט
4. בקרה
הבקרה כוללת את התהליכים בהם מוודאים שהפרוייקט עומד בתכנון וביעדים שלו. שלב זה מתבצע במקביל לשלב הביצוע.
5. סגירה
מסירת הפרוייקט

מאפיינים למחוז חיי הפרוייקט:
• הרכב כח האדם ועלויות הפרויקט בהתחלה היו נמוכות ואז יעלו
• בשפעות בעלי עניין וגדולה בהתחלה

מחזור פיננסי של פרוייקט
כל פרוייקט זקוק לכספים על פי תכנית עבודה מסודרת וכמות שונה של כסף בכל שלב של התכנית.

תקציב ותמחור- גורמים משפיעים
גורמים חיצוניים, אופי השוק והביקוש, מתחרים,גורמים פנימיים.

שיטות המחרה
• יש מספר שיטות המחרה מוכוונת עלות
• עלויות קבועות/מס’ יחידות+עלות משתנה=עלות ליחידה
• עלות ליחידה/(1-%רווח ממכירה)=מחיר סופי
ועוד

אסטרטגיות המחרה למוצר חדשני
דריפה
• מחיר גבוה כדי לגרוף מירב הכנסות מלקוחות המוכנים לשלם מחיר גבוה ולפני תגובת המתחרים

חדירה
מחיר נמוך המיוחד על מנת למשוך קונים בנתח שוק גדול
דוחות פיננסים נועדו לדעתאת התוצאות העיסקיות לתקופה או לזמן מצטבר.
סימנם אצל חברה בצמיחה
• גידול בהון החוזר
• גידול מחזור המחירות
• ועוד
סימני קשיים בחברות
• הארכת ימי ספקים
• ירידה ברווח הגולמי
• הפסקה או הקטנת פעילות מו”פ
• ועוד
סימנים מדאיגים
• עלייה בהוצאות המימון כתוצאה מגידול בהון החוזר
• גילגול חובות
• פרעון חובות לזמן ארוך וגיוס חובות לזמן קצר

גיוס הון גיוס הון הוא לא מתרה הוא אמצאי לבניית העסק
גיוס ראשוני יעשה על-סמך הערך שיצרת עד כה, ככל שהוא רב יותר, מחיר החברה יעלה,ואחוזי בעלות היזם בד”כ יהיו גדולים יותר.
כמה לגייס סכום זה צריך להספיק לך ליצור מכירות ראשונות שיעוררו עניין אצל המשקיעים של הסיבוב הבא.
• מלאך הוא בעל הון, אשר אינו משויך לקבוצת משקיעים או קרן הון סיכון.
• חממות טכנולוגיות -יזמים, לעתים קרובות,בשלב הראשון יכולים לפנות לאחת מזרועותיה של המדינה, הפועלות לקידום יזמות, בעיקר בשלב הראשוני, באמצעות תוכנית תנופה של המדען הראשי.המדינה מוכנה, לעתים קרובות, ליטול על עצמה סיכון גדול יותר מהסיכון אשר נוטל על עצמו המשקיע הפרטי, והתמורה שהיא דורשת היא נמוכה יותר
• קרנות הון סיכון מגייסות את כספיהם מבעלי הון פרטיים ובנקים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X