ניהול פרוייקטים

סיכום שיעור 23

מאור גמליאלי

מאור גמליאלי

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרוייקטים

מספר השיעור: 23

סיכום השיעור

מצבי סביבה:
1.סביבה פשוטה – סביבה פשוטה כוללת: יחסי סיבה ותוצאה ברורים, פתרונות יעילים לבעיות מוכרות, ניהול מבוסס על עובדות, תהליך סדור ותוצאות.
תפקיד המנהל – להגדיר היטב את הבעיה , לאפיין פתרון ולוודא ביצוע.
2.סביבה מסובכת – היכולת לאבחן ‘סיבה –תוצאה’ קיימת אך יש יותר מתשובה נכונה אחת. נדרש מאמץ של מומחים או שילוב בין- תחומי או בין-ארגוני כדי לגבש דרכי התמודדות.
נדרש ניהול המבוסס על הגדלת הידע, ותפירת פתרון מתאים לאתגרים ייחודיים.
.3.סביבה מורכבת – סביבה זו מתאפיינת בכך שאין יכולת לאבחן יחסי ‘סיבה-תוצאה’, בשינוי מתמיד ובריבוי קשרי גומלין המקשה על האפשרות לחזות את השפעת הפעילות.
תפקיד המנהל – לאפשר לפתרונות להיווצר וליצור סביבת עבודה אשר תאפשר פעולה משולבת תוך התאמה מתמדת לסביבות משתנות מתוך מטרה להשיג יעדים ברורים.
4.סביבה כאוטית – מצב בלתי ברור, קיים צורך בקבלת החלטות רבות בזמן קצר, והמחיר שיידרש במקרה של כישלון הוא גבוה.
תפקיד המנהל – להגדיר ‘איי סדר’, לאתר דפוסים, ליצור הפרדה בין סביבות פעולה פשוטות / מסובכות / מורכבות. לפעול בסגנונות שונים אל מול מטרות שונות
סוגי סביבה:
סביבה פוליטית- הסביבה הפוליטית מורכבת מחוקים, גופים ממשלתיים וקבוצות לחץ המשפיעים ומגבילים, ארגונים ויחידים שונים בחברה האנושית.
החלטות ממשלה (חוקים ותקנות) משפיעות על ארגונים בצורה ישירה ועקיפה, ויוצרות הזדמנויות ואתגרים, בחירות-חוק הגנת הצרכן-יחסים פנים מדיניים, מיסים-סוג הממשל-הפרטה, חוק התעסוקה-תקנות סביבתיות-ממשלה, מלחמה וטרור-הגבלים עסקיים-נטיות פוליטיות.

סביבה כלכלית- הסביבה הכלכלית מורכבת מכוחות המשפיעים על כוח הקניה של הצרכן ועל הרגלי ההוצאה שלו והשלכתם על פעילותן הכלכלית של החברות בשוק, מגמות צמיחה, מיסוי, מכס, יחסי יצוא-יבוא, רמת ייצור, תקציב הממשלה הכנסה, רמת אבטלה, שער חליפין, אינפלציה.

סביבה חברתית תרבותית- כלל האירועים והגורמים הקשורים לחברה ותרבות: ערכים, אמונות, תפיסות, נורמות התנהגותיות המשותפים לקבוצה חברתית. שינויים חברתיים מתרחשים לאט ולכן לוקח זמן עד שרואים שמתפתחת הזדמנות, דמוגרפיה(גיל, גזע, מין, משפחה), סגנון חיים, גידול באוכלוסייה, השכלה, הגירה, אפנה, יחס לתעסוקה, תרבות פנאי, מודעות צרכנים, רמת בריאות, רמת חיים, השפעה סביבתית חברתית, פיתוח קהילתי, אתיקה בעסקים, סביבת העבודה, שיווק וצרכנות, זכויות אדם ואזרח, דיווח וביקורת חברתית איכות הסביבה.

סביבה טכנולוגית- הסביבה הטכנולוגית מורכבת מכוחות המשפיעים על טכנולוגיה חדשה, ויוצרים הזדמנויות שוק ומוצרים חדשים
המצאות ותגליות, מקורות אנרגיה, צריכת אנרגיה, תקשורת, תחבורה, סילוק ומחזור פסולת, בריאות (ציוד ופרמצבטיקה), מערכות מידע, ציוד, בינוי, אינטרנט.
ייזום- זיהוי הפערים והצרכים הארגוניים עליהם הפרוייקט עמור לתת מענה,
הגדרת מטרות הפרוייקט, זיהוי בעלי העניין, מסגרת זמן ומשאבים כללית, אישור הפרוייקט.
תכנון- חידוד מטרות הפרוייקט, תכנון מפורט של כל מרכיבי הפרוייקט: זמן, תכולה, משאבים, סיכונים.
שלב זה כולל את הגדרה ספציפית של תהליכי הניהול בפרוייקט זה, כגון: דרכי תקשורת, דיווח, בעלי תפקידים ספציפיים.
ביצוע- שלב זה כולל את כל הפעילויות הקשורות במימוש תוכניות הפרוייקט.
בקרה- הבקרה כוללת את התהליכים בהם מוודאים שהפרויקט עומד בתכנון וביעדים שלו.
שלב זה מתבצע במקביל לשלב הביצוע.
לרוב, במסגרת הבקרה מתגלים פערים הדורשים שינוי בתוכניות הפרוייקט. לשם כך, נדרש תהליך ניהול שינויים מסודר.
עקב כך, קיים אלמנט “מעגלי” בפרוייקט ומתודולוגיות רבות בניהול פרוייקטים משתמשות במודלים אינטגרטיביים.
סגירה- מסירת הפרוייקט, אישור סיום הפרוייקט, תחקיר, חתימת דוקומנטציה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X