ניהול פרויקטים 131578

סיכום שיעור 22

Matan1989

Matan1989

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים 131578

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

מחזור חיים של פרויקט
מחזור החיים של הפרויקט הוא למעשה שלביו השונים מתחילתו ועד לסופו. מחזור חיים של פרויקט מושפע כמובן מהארגון ואופי התחום בו הוא מבוצע.
1. ייזום
זיהוי הפערים והצרכים הארגוניים עליהם הפרוייקט עמור לתת מענה, הגדרת מטרות הפרוייקט ועוד
2. תכנון
חידוד מטרות הפרוייקט, תכנון מפורט של כל מרכיבי הפרוייקט: זמן, תכולה, משאבים, סיכונים
3. ביצוע
שלב זה כולל את כל הפעילויות הקשורות במימוש תוכניות הפרוייקט
4. בקרה
הבקרה כוללת את התהליכים בהם מוודאים שהפרוייקט עומד בתכנון וביעדים שלו. שלב זה מתבצע במקביל לשלב הביצוע.
5. סגירה
מסירת הפרוייקט

מאפיינים למחוז חיי הפרוייקט:
• הרכב כח האדם ועלויות הפרויקט בהתחלה היו נמוכות ואז יעלו
• בשפעות בעלי עניין וגדולה בהתחלה

מחזור פיננסי של פרוייקט
כל פרוייקט זקוק לכספים על פי תכנית עבודה מסודרת וכמות שונה של כסף בכל שלב של התכנית.

תקציב ותמחור- גורמים משפיעים
גורמים חיצוניים, אופי השוק והביקוש, מתחרים,גורמים פנימיים.

שיטות המחרה
• יש מספר שיטות המחרה מוכוונת עלות
• עלויות קבועות/מס’ יחידות+עלות משתנה=עלות ליחידה
• עלות ליחידה/(1-%רווח ממכירה)=מחיר סופי
ועוד

אסטרטגיות המחרה למוצר חדשני
דריפה
• מחיר גבוה כדי לגרוף מירב הכנסות מלקוחות המוכנים לשלם מחיר גבוה ולפני תגובת המתחרים

חדירה
מחיר נמוך המיוחד על מנת למשוך קונים בנתח שוק גדול
דוחות פיננסים נועדו לדעתאת התוצאות העיסקיות לתקופה או לזמן מצטבר.
סימנם אצל חברה בצמיחה
• גידול בהון החוזר
• גידול מחזור המחירות
• ועוד
סימני קשיים בחברות
• הארכת ימי ספקים
• ירידה ברווח הגולמי
• הפסקה או הקטנת פעילות מו”פ
• ועוד
סימנים מדאיגים
• עלייה בהוצאות המימון כתוצאה מגידול בהון החוזר
• גילגול חובות
• פרעון חובות לזמן ארוך וגיוס חובות לזמן קצר

גיוס הון גיוס הון הוא לא מתרה הוא אמצאי לבניית העסק
גיוס ראשוני יעשה על-סמך הערך שיצרת עד כה, ככל שהוא רב יותר, מחיר החברה יעלה,ואחוזי בעלות  היזם בד”כ יהיו גדולים יותר.
כמה לגייס סכום זה צריך להספיק לך ליצור מכירות ראשונות שיעוררו עניין אצל המשקיעים של הסיבוב הבא.
• מלאך הוא בעל הון, אשר אינו משויך לקבוצת משקיעים או קרן הון סיכון.
• חממות טכנולוגיות -יזמים, לעתים קרובות,בשלב הראשון יכולים לפנות לאחת מזרועותיה של המדינה, הפועלות לקידום יזמות, בעיקר בשלב הראשוני, באמצעות תוכנית תנופה של  המדען הראשי.המדינה מוכנה, לעתים קרובות, ליטול על עצמה סיכון גדול יותר מהסיכון אשר נוטל על עצמו המשקיע הפרטי, והתמורה שהיא דורשת היא נמוכה יותר
• קרנות הון סיכון מגייסות את כספיהם מבעלי הון פרטיים ובנקים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X