ניהול פרויקטים 131578

סיכום שיעור 23

Matan1989

Matan1989

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים 131578

מספר השיעור: 23

סיכום השיעור

סביבה אירגונית
מצבי הסביבה :
1. סביבה פשוטה – כוללת יחסי סיבה ותוצאה ברורוים פתרונות יעילים לבעיות
2. סביבה מסובכת – היכולת לאבחן סיבה ותוצאה קיימת איך יש יותר מתשובה נכונה אחת נדרש שיתוף של מומכים או שילוב בין תחומי
3. סביבה מורכבת –סביבה זו מתאפיינת בכך שאין יכולת לאבחן סיבה –תוצאה
תפקיד המנהל לאפשר פיתרונות להיווצר וליצור סביבת עבודה .
4. סביבה באוטית- מצב בלתי ברור קיים צורך בקבלת החלטות רבות בזמן קצר והמחיר שידרש במקרה של כישלון הוא גבוה .
תקיד המנהל הוא לאתר דפוסים.

סוגי סביבה :
1. סביבה  פוליטית-מורכבת מחוקים, גופים ממשלתיים וקבוצות לחץ המשפיעים ומגבילים ארגונים ויחידים שונים בחברה האנושית
2. סביבה כלכלית – מורכבת מכוחות המשפיעים על כוח הקניה של הצרכן ועל הרגלי ההוצאה שלו והשלכתם על פעילותן הכלכלית של החברות בשוק
3. סביבה חברתית תרבותית- אמונות, תפיסות,נורמות התנהגותיות המשותפים לקבוצה חברתית.
4. סביבה טכנולוגית – הסביבה הטכנולוגית מורכבת מכוחות המשפיעים על טכנולוגיה חדשה, ויוצרים הזדמנויות שוק ומוצרים חדשים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X