ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 9

Galinabln

Galinabln

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

16.02.2021,מפגש מס’ 10, מרצה אלי כהן. נושא : תכנון רכש ועבודה מול ספק.
תכנון רכש בפרויקט כולל את כל התהליכים הנדרשים בכדי לרכוש או להשיג מוצרים או שירותים.לא כול אחד יכול לחתום על כול סכום.
באחראיות צוות ניהול פרויקט לוודא שהרכשים מתאימות ועונות לצורכי הפרויקט וכן מקיימות את מדיניות הרכש. של ארגון המבצע את הפרויקט. הארגון צריך להגדיר ולקבוע למי יש זכות וסמכות לנהל לחתום על הסכמי התקשורת ורכש כאלה.
קיימים 4 תהליכים בניהול הרכש בפרויקט: 1.תכנון ניהול הרכש –התכנון כולל החלטות רכש,תיאור ופירוט הגישה וזיהוי ספקים אפשריים. 2. ביצוע רכש- הביצוע כולל תהליך השגת הצעות ,בחירת ספקים ועד לחתימה על ספק. 3.בקרת רכש-הבקרה כולל ניהול קשרי הרכש ,מעקב אחר ביצועים וביצוע שינוים ותיקונים אם נדרש. 4.סגירת רכש- הסגירה כולל תהליך השלמה של כל רכש ורכש בפרויקט.
תוכנית ניהול הרכש תתאר כיצד ישיג הצוות את המוצרים והשירותים מחוץ מחוץ לארגון המבצע, ואיך ינוהלו התהליכים,התוכנית יכולה לכלול את הדברים הבאים: 1. סוגי חוזים רלוונטיים לכל רכש.2.סוגיות בניהול סיכונים לרכש.3.אומדנים לשימוש ואם בכלל להערכת המוצר/שירות וא פעולה שנדרשו.4.החלטה מי יבצע את הרכש,הארגון או צוות הפרויקט.5.מסמכי רכש ותקנים לשימוש לפי הצורך.
תכולת עבודה לרכש תכולת העבודה יכולה לכלול מפרטים,כמויות מבוקשות,רמת איכות,נתוני ביצוע,תקופות ביצוע,מקום הביצוע ודרישות אחרות.
בוצע תרגיל ניהול רכש. דוגמה: רצינו לרכוש ליצור חומר-מזון(מלטיטול).צריך ליצור- לא יכולים לייצר בעצמי. לפני קניה בוצע בדיקה –זיהוי לפי צורך ביטוח,בוצע בדיקה –איזה ספק אמין לעבוד איתנו. נבדק איזה מערכת איכות יש לה הם.,נבדק איזה מערכת איכות יש לספק.נבדק באיזה תנאים הם נותנים.מכול נתונים של ספקים בוחרים אופטימאלי.
תרגיל ביצוע רכש. בונינו טבלה עם 3-4 קריטריונים חשובים.קבע ציון לכל ספק,,ובחר ספק ע”פ ציון משוקק גבוה ביותר.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X