ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 22

yaron60

yaron60

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

שלוםבו אנשים ומשאבים לביצוע.

בשיעור מ”ס 22 למדנו על שלבי מחזור חיי הפרויקט.השלב הראשון הוא ייזום הפרוייקט,שבו מחליטים על פתיחת הפרוייקט מסמך תכולת הפרוייקט וגם מינויי מנהל הפרוייקט. השלב השני הוא תכנון הפרוייקט,שהוא המהותי והחשוב ביותרשההצלחה בו מובילה לעמידה ביעדים,עמידה באיכות.השלב השלישי הוא הביצוע שהוא היקר ביותר שמתאמים בואנשים ומשאבים לביצוע.השלב הרביעי הוא שלב הבקרה אשר בו  עורכים בו מדידות ומעקב התקדמות במטרה לגלות סטיה מהתוכנית.השלה החמישי הוא שלב הסיום אשר בויש אישור פורמלי של הפרוייקט  והבאתו לסיום. תודה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X