ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 23

yaron60

yaron60

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 23

סיכום השיעור

שלום!!

בשיעור מ”ס 23 למדנו על  הסביבות הארגוניות ,למשל מהי סביבה,שכוללת  את מעגלי הארגון העובדים ובעלי המניות ,הסביבה החיצונית שמשפיעה על כל הארגון.שיש גם סביבה כלכלית תרבותית משפטית טכנולוגית ופוליטית.יש כמה מצבי סביבה:סביבה פשוטה ,שכוללת פתרונו ת לבעיות.יש גם סביבה מסובכתשדורשת מאמץ של מומחים  לבש דרכי התמודדות.יש סכיכה מורכבת אשר מתאפיינת שאי אפשר לאבחן תוצאות כי יש יותר מתשובה אחת.סביבה פוליטית אשר מורכבת מגוםים פוליטטים.אשר משפיעים על ארגונים.סביבה כלכלית אשר מורכבת מכוח הקניה של הצרכן,ןמשפיעה על מכס יבוא ויצוא תקציב ורמת אבטלהיש סביבה חברתית תרבותית שמורכבת מהשכלה סגנון חיים ,תרבות ויחס לתעסוקה. סביבה טכנולוגית שכוללת מקורות אנרגיה,תקשטרת ,תחבורה,מערכות מידה ואינטרנט.יגם חזרנו על מחזור חיים שלפרוייקטתקציב ותמחור של הפרוייקט.אסטרטגיה של תמחור הפרוייקט,התאמת מחירים,וגם דרכי מימון של הפרוייקט  משקיעים ןהנפקות.יש גם ניהול פיננסי שכולל מסלולי הצמדה ריניות ומסגרת אשראי מאושרת.  תודה.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X