ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 8

יורי סוקולוב

יורי סוקולוב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

היום למדנו על הקשרים בין עלויות, תקציב ובקרה.

אחד ממבחני ההצלחה של הפרויקט הינו היכולת לעמוד בתקציב שנקבע מראש. קיימת חשיבות גדולה לתכנון עלויות מיטבי המסייע למנהלי הפרויקט לעמוד ביעדים שהוגדרו. תכנון עלויות מחייב אפוא הבנה מעמיקה של הפרויקט והסביבה בה יבוצע.

קביעת תקציב הפרויקט זה עלות כוללת וחלוקה לפי “חבילות עבודה”.

למדנו שבקרת אומדנים מאפשרת לאמוד את הערך הכלכלי של הפרויקט בכדי להעריך את עלותו בפועל. אומדן ראשוני זה מאפשר לקבל קנה מידה לגבי עלות הפרויקט הצפויה, אולם הוא צפוי להשתנות כתוצאה מהתכנון הסופי.  קיימות טכניקות שונות בשלב זה כדוגמת:  חוות דעת מומחים, אנלוגיה מול פרויקטים בעבר,  וכדומה.

למדנו שבקרה תקציבית היא מערכת שבה ההנהלה משתמשת בתקציבים כדי להשוות ולנתח את התוצאות בפועל בסוף התקופה החשבונאית ולקבוע צעדים לשיפור הביצועים לשנת החשבון הבאה.

 

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X