ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 8

Nisim31

Nisim31

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

בס”ד

סיכום מספר 8

הקשרים בין עלויות, תקציב ובקרה

תכנון עלויות מיטבי- עדיף להוסיף 2% לתקציב שחושב. לחשוב כמה תעלה כל יחידה, הכנסות (מי האנשים וכמה הם מוכנים להכניס).

בקרת אומדנים- כמה באמת הפרויקט יעלה לנו. שני אומדנים: אומדן ראשוני- הערכה מנתונים באינטרנט מבחינת עלויות פחות או יותר. כדאי להביא חוות דעת מומחה.

תמחיר תקני- מדידת ביצועים נפוצה ע”י עסקים. כמו כן, גם בקרת תקציבים. ההנהלה משתמשת בתקציבים כדי להשוות ולנתח את התוצאות בפועל בסוף התקופה החשבונאית ולקבוע צעדים לשיפור הביצועים לשנת החשבון הבאה. בקרה תקציבית מעריכה את הביצועים של כל ההיבטים של החברה והיא תהליך רחב יותר בהשוואה לתמחיר הסטנדרטי. ישנם חמישה סוגים עיקריים של תקציבים שהוכנו למטרה זו.  תקציב ראשי- תחזית פיננסית של כל האלמנטים בעסק לשנת חשבון. תקציב תפעולי- מכינים תחזיות להיבטים שוטפים כמו הכנסו והוצאות. תקציב פיננסי- כיצד החברה מרוויחה ברמה האירגונית. כולל הוצאות הון ותחזיות ההכנסות. תקציב תזרים מזומנים- מציג את תזרימי המזומנים והזרימות הצפויים של העסק לשנה הקרובה.

בקרת עלויות- דומה לבקרה של ניהול חשבון הבנק…

בקרה תקציבית: קביעת מסגרת תקציב, קביעת פריסה ותזרים מזומנים, מעקב תכנון מול ביצוע, איתור סטיות תקציביות, ניתוח סיכוני תקציב, עריכת דוחות תקופתיים, בדיקת חשבונות קבלנים, בדיקת חשבונות קבלנים ניהול חוזים ועוד.

בקרה תקציבית מול לוחות זמנים ותכולה- ניתוח סיכוני תקציב (ניתוח מקדים של סיכוני תקציב תוך צפיית פני העתיד כלפי אירועים שיכולים להשפיע על האיזון בין תקציב, לוחות זמנים ותכולה), עריכת דוחות תקציביים (דוחות תקופתיים מספקים תמונת מצב).

שימוש במטריצת מפת”ח לאמידת עלויות- עץ מערכת אשר יכיל את היעדים, היישום, הטכנולוגיה, מימוש ועלויות. במחזור החיים רואים את המרכיבים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X