ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 14

Avishay

Avishay

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 14

סיכום השיעור

סיכום השיעור: ניהול פרוייקט במצב אי וודאות: אי וודאות היא חל’ מיבנה מאתרי ניהול פרויקט בכל הרמות. ההגדרה לאי וודאות היא מציאות שבה המובן מאליו מוטל סבפק. מנהלים וארגונים מתקשים להתמודד עם מצב של חוסר וודואת בעיקר בשל הקושי לתכנן ולעמוד ביעדים ובתקציבים. חוסר וודאות עלול לנבוע מסיבות חיצוניות או פנימיות:

חוסר וודאות בשל סביבה לא יציבה או משתנה – מגמות ותהליכים המתרחשים בתוך ומחוצה לארגון אבל לא בשליטתו, מייצרים אי וודאות בארגון. מציאות שמשתנה באופן מהיר לא מתאפשר לייצר צפי באופן המקשה על התכנון וההערכות.
חוסר וודאות פנימי בשל תהליכים פנימיים שיוצאים מאיזון – תהליכים מואצים שמתרחשים בתוך הארגון כגון: אתגרי כח אדם – תחלופה מהירה של מנהלים ועובדים, אתגרים גדולים הנובעים מהצלחה/כישלון ביעדי החברה (צמיחה גדולה ומהירה מדי או פער גדול בעמידה ביעדים) עשויים לייצר התמודדות עם אתגר בקנה מידה שהחברה טרם עמדה בפניו.
אי וודאות היא תופעה שיש לה השלכות ניהוליות עיסקיות וארגוניות, שעלולה להוביל לתופעות השליליות הבאות:
פגיעה בתהליכי קבלת החלטות – העדר יכולת לצפי ברור וחוסר היכולת לעמוד ביעדים שהצבנו בעבר מובילים למתח רב בארגון הפוגע בתהליכי קבלת ההחלטות בארגון. הפגיעה בתהליך קבלת ההחלטות של הארגון יכולה להוביל לשתי תופעות הפוכות הנובעות מאותו המקור – החלטות פזיזות או שיתוק והמנעות מקבלת החלטות.
הזמן והקב בניהול הסיכון על פני ניהול האפקט הדרוש מתגלה במגוון אופנים:
הצמצום למוכר והידוע
ניהול של רק מה שידוע תוך התעלמות מהסיכונים
דיכוי יצירתיות וחדשנות
הישענות מוגרת של יועצים ומומחים שאין להם כלים לסייע מול המציאות החדשה
חוסר מובנות של המצב
מחסור בידע ומידע
חשש שהמשאבים לא יספיקו
היצמדות למדדים במקום התמודדות עם האתגרים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X