ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 16

Avishay

Avishay

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 16

סיכום השיעור

סיכום השיעור: מבנה אורגנים: ארגון פורמלי – סמכות: הכח המוענק לעובדים בארגון לקבל את ההחלטה בעניין נתון. אחריות: החובה על כל עובד בארגון לבצע את המטלות המוטלים עליו – מתן דין וחשבון ונשיאה באחריות – החובה המושלת על הפרט לדווח ולספק תשובות והסברים הולמים לביצוע משימה נתונה עד סיומה ולשאת באחריות לתוצאות. מבנה ארגוני פונקציונאלי: מנכ”ל – מנהל הנדסה, מנהל כספים, מנהל ייצור, מנהל כ”א, מנהל שיווק. יתרונות: קל לתקצב ולבקר עלויות, גמישות ושימוש בכוח אדם, תקשורת ישירה וטובה וערוצי קידום ברורים לעובדי הפונקציה. חסרונות: אין אחראי יחידי לפרוייקט, נדרש תיאום ארוך בין הפונקציות השונות. הרעיונות והיצירתיות מופנים כלפי בעל התפקיד ולא עבור הפרוייקט. מבנה ארגוני פרווינטאלי: יתרונות: בידי מנהל הפרויקט כל הסמכויות הדרושות לסיום הפרויקט, תקשורת טובה בניהול הפרויקט, קל לזהות סטייה מהתכנון, תגובה מהירה, קשר טוב מול הלקוח. חסרונות: אין חלוקת משאבים בכמה פרוייקטים לצורך צמצום עלויות, חשש בקרב העובדים מסיום הפרויקט והשארות בלי עבודה ולכם נטישה של כ”א לקראת סוף הפרויקט. מבנה ארגוני מטריציוני: לכל עובד מנהל אחד בלבד, אין אחריות ללא סמכות. יתרונות: המבנה המטריציוני משלב את היתרונות של שני המודלים הקודמים, העובד משרת את הפרויקט ואנשי מפתח יכולים לחלק את זמנם בין הפרוייקטים ובין העובד בכדי להקטין עלויות. חסרונות: קושי בגלל הצורך בדיווח ועבודה רב מימדיים, צורך בפיקוח. עוצמת המבנה הארגוני המטריציוני -עוצמת המבנה המטריציוני נקבעת לפי ההשפעה של מנהל הפרויקט, אפשרי להיות חזק, חלש או מאוזן.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X