ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 18

Avishay

Avishay

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 18

סיכום השיעור

סיכום השיעור: גורמי הצלחה וכישלון של הפרויקט סיבות שכיחות לכשלון של פרויקט:

אין הגדרת מטרות מדוייקת, ההתייחסות היא רק לתוצאה.
ההגדרה של הפרויקט משתנה תוך כדי ביצוע.
אין התייחסות לצרכי הלקוחות.
אי עמידה ודחיית לוח הזמנים על מנת לעמוד בדרישות המפרט
אי ירידה לפרטים בתכנון וניהול הפרויקט
גורמי הכשלון האופייניים
מטרות מעורפלות ולא ברורות משפיעות לרעה על יכולת המדידה של הפרמטרים לכשלון או הצלחה.
כשלון בתיאום הציפיות – צפיות לא מתואמות ולא ממומשות בכל רמות הארגון.
ניהול סיכונים לקוי – חוסר יכולת לצפות סיכונים מראש ולהיערך אליהם או לפיהם.
ניהול לא נכון של כח האדם.
תקשורת לקויה בין גורמי הפרויקט גורמת להתמסמסות הפרויקט
תמיכת הנהלה מקרינה על הסביבה והפרויקט
טכנולוגיה לא מתאימה
פוליטיקה פנימית – יש אינטרסים מנוגדים של בעלי עניין בפרויקט
בפרויקטים משולבי טכנולוגיה, אחוזי הכשלון עומד על 50-80%, דבר המצביע על הקושי הגדול שכשלים אנשים, טכנולוגיה ותהליכים עסקיים. סיווג הצלחה/כשלון של פרוייקט מתקיים לפי:
זמן – עמידה או אי עמידה בזמני ביצוע הפרויקט
היקף – מה נדרש באמת בכדי לבצע את הפרויקט, לעיתים מתגלה תוך כדי ביצוע.
תקציב – עמידה/ סטייה מתקציב מתוכנן.
מנהל הפרויקט כאיש מפתח: למנהל הפרויקט תפקיד מכריע בכך שהוא חייב להבין את המשמעות מבחינת ההנהלה והוא חייב לספק את הסחורה דרך הפעלה של אנשים ומערכות פנים ארגוניות. המנהל לא חייב להיות מומחה טכנולוגי או עסקי, אך הוא צריך לדעת לתרגם את האסטרטגיה לטקטיקה, לזהות סיכונים ולדעת איך לפרק סיכונים שמאיימים על הארגון/פרויקט. גורמי הצלחה לפרויקט בשלבים שונים: שלב הייזום – בהירות המטרה, מעורבות המזמין. שלב התכנון – בהירות המטרה, משאבים זמינים, הזדהות המזמין עם התכנון. שלב הביצוע – בהירות המטרה, תכנון נכון, יכולת טכנולוגית, מעורבות המזמין. שלב הסיום – בהירות המטרה, מעורבות המזמין.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X