ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

Yehoda Ezra

Yehoda Ezra

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

יהודה עזרא  302971668

סיכום שיעור 10

ניהול רכש בפרויקט

שלב ראשון קבלת הדרישה על ידי הקניין הרכש ומבחינה מהיכן הפעילות העסקית

שלב שני ניתן לתקצב לתקצב בוחר ספק מרשימת הפריטים הנדרשים להזמנה ובכמויות הגדרת הספק

 

פעילים כיצד למקלחת הרכש תרומה רבה הנפתחת העלוי

למחלקת הרכש האחריות לפתח אסטרטגיה

איסוף המידע לפי עיבוד נתונים הסקת

באחריות הקניין מנהלי

המלצה ליישום ערכו ניתוח לפי קטגוריות רכש ניתוחי הוצאת אבשלום ספקים הוצאות רכש לפליטים ועוד ניהול הספקים התפלגות הוצאות רכש לקונה אפשר לקרוא צרכן קבלן משנה נותן שירות או ספק

אחריות האם תקופת במועצת למוצר או השירות

עולת כוללת אם ספק הנבחר יציע את העלות

הצעה הנמוכה או שקיים אם יוכל כלל לעמוד בתנאי הרכש

חוזה עם החזר מסכום גם ניתן לתת תמריצים כספיים

 

ביצוע הרכש לתהליך מביצוע ניגשים כמובן עם כל בתשומת מתכנון הרכש וביניהם הספקים הכוללת העובדה לרכש וכן את התקנים

דרוש אחראי

נסיון בעובדה בתוכנית חובה ניסון מול משלוחים טעייתי מכס בשחור כולו בדיקת חשבונות סחורה מנהל יתרון  עובדה המעכרת sap

העובדה במיקרו חוץ מטעם חברת הלוגסטיק

המשרה מלאה

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X