ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

galsaad1987

galsaad1987

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

תכנון רכש, התקשרויות, הזמנות ובחירת ספקים.

שלבי תהליך ניהול רכש בארגון:

1. הקמת דרישה במערכת או דרישה דרך המייל של בעל התפקיד בארגון. בקשה לקבלת שירות או טובים לטובת הפעילות העחסקית.

2. קבלת הדרישה על ידי הקניין במחלקת הרכש, בחינה מהיכן ניתן לתקצב את הדרישה, האם קיים תקציב יעודי בארגון? האם מדובר על תקציב במסגרת, שניתן להעזר בו לטובת מימוש הדרישה.?

3. לאחר אימות מקור התקציב הקניין בוחר ספק מרשימת הזפקים או מבקש הצעת מחיר מספקים ובחוחר את ההצעה המשתלמת ביותר לארגון.

4. הפיכת הצעת המחיר להזמנת רכש, בחירת פריטים הנדרשים להזמנה וכמויות, הגדרת ספק הגדרת תאריך לקבלת הטובין.

5. הזמנה מגיעה למחסני החברה ונקלטת במערכת באמצעות תעודת משלוח של הספק.

ניתוח פארטו- מצא כי 80% מהקרקעות באיטליה היו שייכות ל20% מהאוכלוסיה.

שימוש בכלל 20/80 מסייע לחברות עסקיות להתמודד עם אתגרי ניהול שונים כגון: תקציב ארגון, ניהול מלאי, ניהול ספקים, מכירות, בקרת איכות.

דוגמא- ניהול מלאי- 20% מהפריטים מכניסים 80% מהרווחים. ויש להתמקד במחירת או הבאת המוצרים הללו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X