ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 22

רומן לשץ

רומן לשץ

אני אע"צ בחיל הים אילת בתפקיד חשמלאי ספינות ובינוי

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

<span;>סיכום לשיעור 22

<span;>המשך שלב הייזום
<span;>תוצרי השלב הם:
<span;> החלטה על פתיחת פרויקט
<span;> מסמך תכולת פרויקט ראשוני SOW
<span;>מינוי מנהל פרויקט.
<span;>טעות בהגדרת הפרויקט בשלב זה תוביל בסבירות גבוהה לכישלון הפרויקט בפועל.

<span;>שלב התכנון
<span;>שלב התכנון הוא השלב המהותי ביותר בפרויקט.
<span;>הצלחה בתכנון תוביל לסיכוי רב הן לעמידה ביעדי הפרויקט, שביעות רצון לקוח, עמידה בלוחות הזמנים, עמידה באיכות ועוד.

<span;>שלב תכנון -המשך
<span;>ניהול סיכונים – איתור סיכונים, הערכת סיכונים על סך סבירות והשפעה, החלטה במה לטפל וכיצד.
<span;>תכנון רכש – האם לרכוש או לייצר? מי הקבלן שיופעל? חתימת חוזים ועוד.
<span;>תוכנית אינטגרציה – כיצד ינוהל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו משתלבים אלה באלה.

<span;>תכנון התכולה
<span;>בקרת תכולה – התהליך שבו עוקבים אחר סטאטוס תכולת הפרויקט והמוצר ומנהלים שינויים בתוכנית הבסיס לתכולה.בהקשר של פרויקט, המונח “תכולה” עשוי לציין :
<span;>תכולת מוצר: התכונות והפונקציות המאפיינות מוצר, שירות או תוצאה.
<span;>תכולת פרויקט: העבודה המבוצעת כדי לספק מוצר, שירות או תוצאה עם התכונות והתפקודים שנקבעו, המונח “תכולת פרויקט” מובן לעיתים ככולל “תכולת מוצר”.בתוך יצירת תוכנית ניהול הפרויקט וכן את תוכניות המשנה, נדרש להקים ולגבש את צוות הפרויקט, צוות הפרויקט אמור לבנות ולנהל את הפרויקט.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X