ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

Ben Ziv

Ben Ziv

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

נושא השיעור – תכנון רכש, התקשרויות, הזמנות ובחירת ספקים

שלבי ניהול רכש בפרויקט:

  • שלב ראשון: הקמת דרישה במערכת/ או דרישה דרך המייל של בעל תפקיד בארגון בבקשה לקבלת שירות או טובין לטובת הפעילות העסקית.
  • שלב שני: קבלת הדרישה על ידי הקניין במחלקת הרכש, ובחינה מהיכן ניתן לתקצב את הדרישה.
  • שלב שלישי: לאחר איתור מקור התקציב, הקניין בוחר ספק מרשימת ספקים, או מבקש הצעת מחיר מספקים. ובוחר את ההצעה המשתלמת ביותר לארגון.
  • שלב רביעי: הפיכת הצעת המחיר/ הדרישה להזמנת רכש.
  • שלב חמישי:ההזמנה מגיעה למחסני החברה, ונקלטת במערכת באמצעות תעודת המשלוח של הספק.
  • שלב שישי: מחלקת הנהלת חשבונות מוציאה חשבונית מס קבלה עבור הספק.

למנהלי רכש וקנייני רכש, מגוון רחב של תחומי אחריות, החל מאיתור ספקים, Sourcing  ועד לניתוח וניהול הוצאות הרכש = Spend Analysis.

השוואת ביצועי הארגון לארגונים מתחרים דומים וגיבוש תובנות ליישום. ניתוח הוצאות הוא תהליך שיטתי ואחד האתגרים החשובים שלמחלקת הרכש. באחריות הקניינים, מנהלי קטגוריות הרכש לבצע ניתוח בתדירות מומלצת של פעמיים בשנה.

ניתוח מבנה ההוצאות מסייע להנהלת חברה לקבל תמונה ברורה וממוקדת.

בחירת ספקים תעשה לפי:

  • המלצות – האם הספק יכול להציג המלצות מלקוחות קודמים שמאמתים את ניסיון העבודה הרלוונטי ואת עמידתו בהסכמים.
  • ביצועי עבר – בחינת ניסיון העבר עם הספקים שנבחרו.
  • גודל וסוג העסק של הספק – האם הוא עומד בתנאי הסף להסכם, האם ביכולתו לעמוד לאורך זמן ולהיענות לדרישות הפרויקט.
  • כושר ייצור – האם יש לספק יכולת לייצר דרישות עתידיות אפשריות והאם יש לו רצון לעמוד בהן.

 

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X