ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

YaninaF

YaninaF

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

שיעור 10, 21.02.2021

בניהול רכש צריך לראות כמה דברים:

 1. תקציב- כמה יש ולהכיר מה יש. חשוב לדעת שאנחנו בתקציב המתוכנן ונשאר. ושיהיה אפשר להוציא את הכסף בתהליך של תזרים מזומנים.
 2. שאנחנו נכנס לתיאור שלבי הרכש ארגון צריך להגיש דרישה לביצוע רכש /בקשת שירות. בטפסים בד”כ רשום סעיף שאותו רוצים לחייב בתקציב.
 3. בד”כ ארגונים רוכשים מאותם ספקים. אי אפשר אמצע הדרך להיפרד בלי להודיע קודם לספק.
  • דוגמא, חברה למתנ”ס בזמנו קבלה היתר של פטור ממכרז. התמודדות על ארגון קייטנות היא הייתה פטורה ממכרז והיא הייתה פטורה ממכרז כי היא זרוע ארוכה. הסכמים מאוד נוקשים ועומדים למבחן ביחד לאחרים. יש יתרון שפטור ממכרז.
  • פרויקט “הילה” של משרד החינוך ורווחה שתפו פעולה כדי לקדם בני נוער שהולכים לעבוד ואמרו בואו נקדם את הצעירים שמשקיעים בזה. בתחיל הדרך זה אורט.
 4. קניינים ואנשי רכש- במהלך העבודה מעגלים פינות מבטיחים שישלחו הזמנה בכתב וכו. נכון לפעול לפי מסלול מסודר.
  • היום מנסים לצמצם נייר ויש העברות דיגיטאליות.
 5. ניהול הרכש

ניתוח הוצאות החברה- לראות חשוב איפה 86% מהוצאות החברה לפי דוגמא היו בכוח אדם ,מכירות וחומרי גלם. מצד שני הוצאות קטנות מהוות 6% מהוצאות הארגון.

הסכמים: לא מספיק רק לקרוא הסכמים, לנסות מה יש ואיך ומה משמעות של כל זה.

חתימות של מורשי חתימה- לוודא מי חותם. חשוב לוודא שיההיו מורשי חתימה.

ניהול רכש בפריקט: כמנהל פרויקט נדרש לבחון את המדדים להלן

 1. יכולת פיננסיות
 2. אחראיות
 3. יכולת טכנית
 4. עלות כוללת

שאלת המפח מה חלק של הספק ומה חלק שלנו.

 1. סיכון
 2. קניין רוחני-חשוב לוודא שאם יש וצריך לפתח מכשיר אות תוכנהשמשרת את הפרוקיט. של מי הקניין.

דרוש אירי רכש:

 1. תיאום
 2. ראש גדול
 3. ועוד פרמטרים

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X