ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

Channy

Channy

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

שיעור דן בתכנון רכש, התקשרויות, הזמנות ובחירת ספקים.

תחילה, תואר תהליך הרכש בארגון באמצעות שישה שלבים עיקריים: (1) הקמת דרישה לקבלת טובין או שירות טובין, (2) קבלת הדרישה על-ידי הקניין ובחינת מקור תקצוב עבורה, (3) בחירת ספקים באמצעות רשימה / יציאה לג’וברים, (4) הפיכת הדרישה להזמנת רכש שתגיע לספק כבקשה לביצוע עבודה, (5)  לאחר שהספק מקבל את ההזמנה הוא מספק את הסחורה/מעניק שירות, (6) סגירת הזמנה ותשלום כנגד חשבונית.

לאחר מכן הוצג תפקידה של מחלקת רכש, אשר מטרתה לייצר ערך אסטרטגי לחברה באמצעות ניתוח הוצאות (חיפוש דרכים למקסום רווח ו/או מזעור הוצאות רכש) הכולל איסוף מידע, עיבוד נתונים, הסקת מסקנות לחיסכון, השוואת ביצועי הארגון לארגונים מתחרים דומים (בנצ’מארק).

בהמשך, תואר כלל פארטו (20/80), לפיו 20% מהווה ערך שימוש של 80% ככלל והוצגו דוגמאות לכך.

במחצית השנייה של השיעור עסקנו בחוזים של פרויקטים שנעשים בשיתוף פעולה עם מחלקת רכש, המחלקה המשפטית (שבוחנת בין השאר שאין סעיפים מקפחים – סעיפים שלא מאפשרים להגיש תביעה נגד מספקת השירות)  וגורמים נוספים בעלי ידע ומיומנות המעורבים בפרויקט. מטרת החוזרה לקבוע תנאים, התניות, אחריות, וסמכויות.

עוד הוצגו קריטריונים לבחירת ספקים כגון: המלצות, ביצוע עבר, ניסיון, כושר ייצור, גודל וסוג הספק, יכולות פיננסיות, יכולות טכניות, אחריות, עלות כוללת, סיכון, זכויות קניין ו/או רוחני, הבנת הצורך כאשר בעת בחירת מספר ספקים, יש לייצר ספה אחידה לבחינת קריטריונים אלו. לאחר שנבחר ספק, יש לקבוע עמו חוזה (עם מחיר קבוע, עם טווח מחירים מוגדר, עם החזר העלויות).

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X