ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 8

eliran1985

eliran1985

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 8

סיכום השיעור

למדנו על הקשרים בין תכנון עלויות, תקציב, ובקרה.

  • תכנון עלויות מחייב הבנה מעמיקה של הפרויקט והסביבה בה יבוצע. לשם כך יש להכיר באופן מעמיק שלושה היבטים מרכזיים:
  • תכולות הפרויקט (כולל רשימת המשימות) לוחות זמנים והמשאבים הקיימים.
  • תכנון עלויות מקיים שלוש תכליות מהותיות:
  • קביעת תקציב הפרויקט– עלות כוללת וחלוקה לפי “חבילות עבודה”.
  • קביעת עקומת עלויות המציגה את צבירת העלויות ביחס ללו”ז המאושר, והתפתחות העלויות הצפויות לאורך תקופת הביצוע.
  • קביעת תזרים המזומנים – קביעת תזרים מזומנים המביא לידי ביטוי את הצרכים הפיננסיים לאורך ציר הזמן מתוך מטרה לוודא כי הפרויקט יעמוד בהתחייבויות הכספיות הנגזרות ממנו.

תקציבים:

תקציב תזרים מזומנים

תקציב זה מציג את תזרימי המזומנים והזרימות הצפויים של העסק לשנה הקרובה. המטרה העיקרית של תקציב זה היא להבטיח כי נזילות מספקת מובטחת לתקופה.

תקציב פיננסי

תקציב פיננסי מתאר כיצד החברה מרוויחה ולבלות כספים ברמה הארגונית. זה כולל הוצאות הון (כספים שהוקצו לרכישה ותחזוקה של רכוש קבוע) ותחזיות ההכנסות מפעילות הליבה העסקית

איכותו והצלחתו של פרויקט נגזרת מאיזון בין שלוש צלעות המשולש – תקציב, לו”ז   ותכולה.

צלעות אלה הינן מצד אחד עצמאיות ומצד שני תלויות וקשורות זו בזו.

יחסי הגומלין ביניהן יגדירו את איכות התוצר הסופי.

די בפגיעה באחת הצלעות בכדי לגרום להשלכות ישירות על צלע אחת נוספת לפחות (ובד”כ על שתיים מהן).

ביצוע בקרה על התקציב מול לוח זמנים ותכולה מתבצע באופן הבא :

  • מעקב תכנון מול ביצוע – מעקב תכנון מול ביצוע, תוך חתירה לזיהוי מוקדם של חריגות, סטיות, עודפים וכו’, וחשוב לא פחות, ידע וניסיון במציאת פתרונות ראויים עם השפעה מינימאלית על התקציב ולוחות הזמנים.
  • איתור סטיות תקציביות – איתור סטיות תקציביות מבעוד מועד, והתראה עליהן בכדי לאפשר מתן מענה הנדסי ראוי בהקדם.
  • ניתוח סיכוני תקציב – יכולת ניתוח מקדימה של סיכוני תקציב תוך צפיית פני עתיד כלפי אירועים שיכולים להשפיע על האיזון בין תקציב, לוחות זמנים ותכולה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X