ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 9

eliran1985

eliran1985

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 9

סיכום השיעור

בשיעור זה למדנו כיצד לתכנן רכש בפרויקט.

תכנון רכש בפרויקט כולל את כל התהליכים הנדרשים בכדי לרכוש או להשיג מוצרים שירותי

בתהליכי ניהול הרכש מעורבים הסכמים וחוזים בין קונה למוכר, החוזה כולל תנאים והתניות, פרוט ומפרטים המפרטים ומגדירים מה המוכר נדרש לספק או לבצע וכן את מחירם ותנאי התשלום, את הביצוע ואת לוח הזמנים.

באחריות צוות ניהול הפרויקט לוודא שהרכישות מתאימות ועונות לצורכי הפרויקט וכן מקיימות את מדיניות הרכש של הארגון המבצע את הפרויקט, הארגון מצידו צריך להגדיר ולקבוע למי יש זכות וסמכות לנהל ולחתום על הסכמי התקשרות ורכש כאלה

קיימים ארבעה תהליכים בניהול הרכש בפרויקט ואלו הם :

תכנון ניהול הרכש,  ביצוע רכש,  בקרת רכש,   סגירת רכש. בשיעור זה התמקדנו תכנון הרכש:

תוכנית ניהול הרכש תתאר כיצד ישיג הצוות את המוצרים והשירותים מחוץ לארגון המבצע, ואיך ינוהלו התהליכים, התוכנית יכולה לכלול את הדברים הבאים:

  • סוגי חוזים רלוונטיים לכל רכש.
  • סוגיות בניהול סיכונים לרכש.
  • אומדנים לשימוש ואם בכלל להערכת המוצר/שירות או פעולה שנרכשו.
  • החלטה מי יבצע את הרכש, הארגון או צוות הפרויקט.
  • מסמכי רכש ותקנים לשימוש לפי הצורך.
  • תהליך ביצוע הרכש כולל בתוכו את התהליכים הבאים:
  • שיטות להערכת הצעות מספקים.

נדרש לייצר בסיס אחיד להשוואה בין הצעות בכדי להבין את היחסיות בין הספקים, יש להשוות “תפוחים מול תפוחים”, בסיס אחיד להשוואה מקנה תמונת מצב הניתנת לתפיסה מיידית, להשגת בסיס אחיד להשוואה צריך לפעול על פי האומדנים שנקבעו המשמשים לניתוח הצעת הספק, על האומדנים להביא לידי ביטוי את הנושאים המהותיים ובעלי המשמעות הגדולה יותר והיא תשפיע בסופו של דבר על בחירת הספק.

בניית טבלת הערכה תוך דרוג סדר החשיבות לכל סעיף וסעיף ברכש ועל הספק, טבלת ההערכה היא למעשה מתן ציון בסולם ציונים בכדי לאתר את הספקים המתאימים ביותר העונים על תנאי הרכש.

בחינת הצעות ובחירת ספקים.

ביצוע הסכמים – חוזה הוא הסכם שמחייב את הצדדים מבחינה משפטית, שמחייב את הספק לספק את המוצר/שירות או תוצאה שפורטו ומחייב את הקונה לשלם לספק, חוזה הוא מערכת יחסים משפטית שבית המשפט יכול לאכוף.

 

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X