ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

eliran1985

eliran1985

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

בשיעור זה למדנו על תכנון רכש, ביצוע רכש, התקשרויות, הזמנות ובחירת ספקים. נושא תכנון רכש נלמד בשיעור קודם ולכן לא אחזור ואדבר עליו שוב.

בצוע רכש

מדובר על התהליך של השגת המענה מהספקים תוך כדי תיאום הציפיות

של כל בעלי העניין, של בחירת הספק ושל החתימה על החוזה.

לתהליך זה ניגשים כמובן עם כל התשומות מ”תכנון הרכש” ובניהם: תוכנית ניהול הרכש, מסמכי הרכש, בחירת הספקים, תכולת העבודה לרכש וכן את התקנים והנהלים המאפיינים את הארגון ואת שיטות עבודתו.

תהליך ביצוע הרכש כולל בתוכו את התהליכים הבאים:

שיטות להערכת הצעות מספקים.

נדרש לייצר בסיס אחיד להשוואה בין הצעות בכדי להבין את היחסיות בין הספקים.

בחירת ספקים

בבואנו לבחור ספק מתאים למוצר או לשירות המבוקש, עלינו לקבוע   מהו ומי עונה להגדרה “ספק מתאים”.

ההגדרה “מתאים” צריך שתענה על רשימת התבחינים הבאים :

  • המלצות – האם הספק יכול להציג המלצות מלקוחות קודמים שמאמתים

את ניסיון העבודה הרלוונטי ואת עמידתו בהסכמים.

  • ביצועי עבר – בחינת ניסיון העבר עם הספקים שנבחרו.
  • גודל וסוג העסק של הספק – האם הוא עומד בתנאי הסף להסכם, האם

ביכולתו לעמוד לאורך זמן ולהיענות לדרישות הפרויקט.

  • כושר ייצור – האם יש לספק יכולת לייצר דרישות עתידיות אפשריות

והאם יש לו רצון לעמוד בהן.

  • יכולות פיננסיות – האם יש לספק את המשאבים הפיננסיים

הנחוצים לעמוד בהתחייבות או אם סביר שישיגם.

  • אחריות – האם תקופת האחריות המוצעת למוצר או השירות עונים

לדרישה והאם הספק יוכל לעמוד בהן.

  • יכולת טכנית – האם יש לספק המיומנויות הטכניות והידע הנחוצים

או האם סביר לצפות שישיג אותם.

  • עלות כוללת – אם הספק הנבחר יציע את העלות הכוללת הנמוכה

ביותר והאם יוכל לעמוד בה.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X