ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 10

Farjun refael

Farjun refael

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 10

סיכום השיעור

בס”ד

שיעור 10

ניהול רכש בפרויקט

על מנת שנוכל לשלוט בהוצאות ועלויות הפרויקט אנו צריכים לבצע את פעולת הרכש בצורה מסודרת ולכן דיברנו על מס’ שלבים שעלינו לבצע את הרכש בצורה מסודרת.

בעת צורך שעולה כתוצאה מתהליך כלשהוא בפרויקט כשלב ראשון יש להקים דרישה במייל של המוסמך לכך מטעם הפרויקט לביצוע פעולת הרכש

בעת קבלת הדרישה ע”י המוסמך לכך מטעם הפרויקט עליו למצוא את המשאבים לצורך ביצוע הפעולה. לאחר מכן עליו למצוא את הספק המתאים ע”י הצעות מחיר שיקבל מרשימת הספקים. ולאחר מכן עליו לבצע את הרכישה מהספק הנבחר.

בעת קבלת הסחורה יש לקבלה במחסן ולקלוט את הרכש במערכת. מחלקת הנהלת חשבונות תבצע את התשלום עבור הרכש המדובר.

בנוסף דיברנו עוד על עיקרון 20/80 של וילפרדו פארטו. ולמדנו להשתמש בו.

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X