ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 22

פבל קוזנצוב

פבל קוזנצוב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 22

סיכום השיעור

סיכום שיעור 22
שלבי מחזור הפרויקט
יזום
ייזום הפרויקט
תוצאות :
החלטה אם לפתוח את הפרויקט
מנוי מנהל פרויקט
מסמך SOW
טעות בשלב הזה תוביל סבירות גובה לכישלון הפרויקט
תכנון
הגדרת המוטרות ועידכונן. ובחירת דרך הפעולה הטובה ביותר מבין הדרכים החלופיות האפשריות להשגת המטרות שהפרויקט נועד להשיגן
הצלחה בשלב זה תוביל ליסוכוי רב לעמידה ביעדי הפרויקט
ניהול סיכונים –איתור כל הסיכונים והערכת סיכונים על סך סבירות והשפעה
תכנון רכש
תכנון הנטגרציה – כיצד ינועל הפרויקט בפועל וכיצד כל מרכיביו מתלבים
ביצועה
שלב עיקרי ביות. תאום אנשים ומשאבים נוספים לביצוע התוכנית
בקרה
התקדמות, במטרה לגלות סטיות מהתכנית, כדי שיהיה אפשר לנקוט פעולות מתקנות בשעת הצורך
סיום
אישר פורמלי של הפרויקט או של השלב, והבאתו לסיום מסודר

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X