ניהול פרויקטים

סיכום שיעור 20

פבל קוזנצוב

פבל קוזנצוב

פרטי הסיכום

קורס: ניהול פרויקטים

מספר השיעור: 20

סיכום השיעור

אבטחת איכות או באנגלית Quality Assuranceהיא הגדרה הכוללת בתוכה את מגוון התהליכים והשלבים המבטיחים את איכותו של הפרויקט בטרם מסירתו ללקוח.
תהליך אבטחת האיכות כולל שיטות, כלים ואמצעים ייחודיים המלווים את תהליכים בפרויקט לכל אורך שלביו, כאשר לכל שלב בפרויקט יש כלים ושיטות לצורך ביצוע תהליך אבטחת האיכות.
אבטחת איכות בפרויקט
• תמיכה בפיעיליות לשיפור מתמיד של תהליכים .
• להבטיח שדרישות הפרויקט ובכללן תבליכי הפרויקט יקבלי מענה
• תכנון ניהול איכות – תהליך לזיהוי דרישות האיכות / התקנים הנוגעים לפרויקט ולתוצריו ומתעדים כיצד הפרויקט יעמוד בהם

עריכת הסיכום

iw עִבְרִית
X